Örträsk kyrka

Med sin placering på en höjd vid sjön Örträskets östra strand utgör Örträsk kyrka ett riktmärke för hela bygden.

Foto: Olle Thoors

Örträsk kyrka med prästgård, som används som församlingsgård är en naturlig samlingspunkt för mycket av det som sker i bygden. Tillsammans med föreningar, organisationer och församlingsbor arbetar Örträsk församling för att Örträskbygden skall vara en levande landsbygd.

Örträsk kyrka tillhör de bäst bevarade i nyklassisk stil i övre Norrland. Den ligger omgiven av skog i utkanten av en mindre tätort. Kyrkan uppfördes 1849 av samme byggmästare, Erik Jonsson, som byggt Vilhelmina kyrka och troligen efter samma ritningar som Axel Almfelt utfört till denna. Örträsk kyrka är en långhuskyrka av timmer, utvändigt klädd med pilasterindelad panel, västtorn och tillbyggd sakristia i öster. Även interiören är panelklädd. Tunnvalvet är helt bemålat med skenperspektiviskt kassettmönster. Altarväggen pryds av ett arkitekturmåleri i skenperspektiv, troligen utfört av Karl Erik Holmström 1849. Det omramar altartavlan som detta år överfördes från Lycksele kyrka och är signerad "P. E. Fiellström pinxit 1738". Även predikstolen kommer från Lycksele kyrka i samband med byggnationen. Inredningen är välbevarad med bl.a. slutna bänkar. Orgelläktaren byggdes 1909 efter ritningar av Torben Grut. Vid en allmän upprustning 1967 efter ritningar av Bengt Lidström tillkom läktarunderbyggnaden.


Särskilt kan nämnas en mässhake i röd sammet med granatäppelmönster från 1500-talet som sannolikt kommer från Umeå Landsförsamling.

Torsdagsträffen i Prästgården

Torsdagar jämn vecka kl.12.00.

Andakt - Fika - Gemenskap.

OBS! Gudstjänsterna i Örträsk kyrka flyttas till Prästgården mellan Annandag Jul och sista söndagen innan påsk