Välkommen att fira adventsgudstjänst

Sång av Klara Mörtzell

Lycksele kyrka är öppen mellan kl. 10.00-12.00 för enskild bön och ljuständning.
Präst kommer att finnas på plats.

Lycksele kyrka kl. 11.00 - digital gudstjänst- sänds på Facebook:
https://sv-se.facebook.com/svenskakyrkanlycksele/

Adventsgudstjänsterna i Björksele och Örträsk sammanlyses digitalt med Gudstjänsten i Lycksele.

Insamling till Svenska kyrkans julinsamling. Mer information om julinsamlingen  hittar ni här nedan: