Bibelsamtal

”I guds händer - vad som än händer”

Torsdagar kl. 14.00, 8/10, 22/10, 5/11
Joy Johnson Landin
Forsdala kyrkan

Välkommen!