Kors i oskärpa

Bilden är nedladdad från Shutterstock.
Foto: Brian A Jackson /Shutterstock

Allhelgonahelgen

Vårt evighetshopp

Minnesgudstjänster

Örträsk kyrka – Fredag 30/10 kl 18.00
Marie Edfast, Kicks Törnlund. Damkören, Förskolan Musikanten, David Henriksson, Jannike Stenlund

Lycksele kyrka – Lördag 31/10 kl 11.00, 15.00 och 18.00
Johan Karlemo, Viktoria Dahlström, kören Vox Lapponica.
Pga restriktionerna är ett fåtal platser lediga till samtliga gudstjänster, då förbokning har skett av närmast anhöriga. Eventuellt lediga platser är tillgängliga från - 10.45, 14.45, 17.45
En av minnesgudstjänsterna kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Facebook kl. 18.00 använd denna länk: Facebook.com/svenskakyrkanlycksele

Björksele kyrka – Lördag 31/10 kl 16.00
Marie Edfast, David Vahlberg, kören

Hitta anhörigas grav!
Lördag kl 12.00-15.00 kan du i Lycksele få hjälp av kyrkans personal att hitta den grav du söker.

Kaffeservering – vi bjuder på fika
Fredag kl 13.00-15.00 i Örträsk kyrka
Lördag kl 12.00-15.00 i Lycksele kyrkan, på Lugnets kyrkogård och på Berglunda kyrkogård (OBS! parkering/värmestugan)
Lördag kl 11.00-16.00 i Viktoriagården, Björksele

Mässa
Lycksele kyrka – Söndag 1/11 kl 11.00
Marie Edfast, Viktoria Dahlström. Barnvärd Kicks Törnlund.
Bön för vår vänförsamling i Tanzania.

Ljuständningsplats
För Dig som vill tända ljus för anhöriga med gravplats på annan ort – finns möjlighet till detta på särskilt angiva platser på våra kyrkogårdar.
Tillgänglig från fredag afton och hela helgen.

Gravljus finns att köpa på lördag kl 12.00-15.00. Swish finns!