Musik

Lycksele präglas av ett starkt och engagerat musikliv.

Musiken har alltid spelat stor roll i människors liv och tradition. Genom att tolka upplevelser och känslor skapar musiken ett annat språk än vårt vanliga, ett språk som sträcker sig bortom tid och rum.

Som uttolkare av mänskligt och kristet liv är därför musiken viktig också i Svenska kyrkan i Lycksele.

Körer, instrumentalister och solister ökar delaktigheten i gudstjänsterna. Det är viktigt att många olika musikaliska stilar och uttryckssätt får plats i musiklivet. Musikelever är en viktig del av musiklivet, därför bereds dels våra egna musikelever, men också den kommunala musikskolans elever en plats i församlingarna.

Musik som uttryck för gemenskap och upplevelse

”Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.” (Kolosserbrevet 3:16)

Musiken i Svenska kyrkan fungerar som uttryck och medel för gemenskap och upplevelse. Den kan antingen förstärka det talade och sjungna ordet eller vara en ordlös instrumental upplevelse. Förutom att musiken är en självklar beståndsdel i kyrkans vanliga gudstjänster, är kyrkorna också Sveriges viktigaste konsertlokaler.

I gudstjänsten spelar musik och sång en viktig roll som gemensamt uttryck för bön och tillbedjan. Att över 100 000 sångare och musiker i drygt 6000 körer i Sverige regelbundet deltar i Svenska kyrkans musikaliska verksamhet är ett tecken på att musiken också fyller en viktig social funktion.

Nya musiktraditioner

Svenska kyrkans musik följer och vårdar den västerländska kulturtradition som den levt i. Samtidigt är musiken i kyrkan öppen för andra musiktraditioner som t ex asiatisk, latinamerikansk och afroamerikansk musik. Den traditionella orgeln är långt ifrån det enda instrument som används vid gudstjänsterna. Även andra konstarter som t ex dans och drama har numera tagit plats i kyrkans musikliv. Denna utveckling sker parallellt med utövandet av den traditionella och historiska kyrkomusiken som är ett viktigt kulturarv att vårda och bygga vidare på.

Svenska kyrkan beställer nyskriven musik av tonsättare. Nya sånger och psalmer skapas fortlöpande i kreativa sammanhang, och många har redan inlemmats i den nya psalmboken. Möjligheterna att använda andra psalmer och församlingssånger än de som ingår i psalmboken har dessutom ökat. Allt detta leder till en allt större mångfald i de musikaliska uttrycken och är ett tydligt tecken på vart utvecklingen inom kyrkomusiken är på väg.

Körer för vuxna

Körtraditionen är och har varit stark i Lycksele under lång tid.

SOUL CHILDREN – FAMILJEN

Soul Children kan ses som en stor familj, en familj som inte har några landsgränser och som är öppen för ALLA som vill vara en del av det som Soul Children står för. Hela ”familjen” består av Soul kids 5-9 år, Soul children 10-16 år och Soul teens åk 9-20 år. (Vill du veta mer om dessa körer kontakta Katarina Bergqvist.)

All musikverksamhet sker i samverkan med studieförbundet sensus

SAKNAR DU INFORMATION PÅ DENNA SIDA?

Kontakta i så fall någon av oss i verksamheten och berätta vad du vill sidan ska innehålla.