Margaretakyrkan

Margaretakyrkan ägs och drivs av Hembygdsgillet i Lycksele. Kyrkan ligger vid älvkanten intill den gamla kyrkplatsen på Gammplatsen.

Foto: Olle Thoors

Margaretakyrkan i Lycksele ligger vid älvkanten intill den gamla kyrkplatsen, Gammplatsen, stadens friluftsmuseum. Kyrkan används sommartid och har stor betydelse för platsen. Den byggdes 1973 efter ritningar av Bengt Lidström och R Sixtensson och är en rekonstruktion av en äldre kyrka, uppförd 1736 av Hans Biskop efter hans egna ritningar. Grunden efter denna gamla kyrka ligger på ca 150 meters avstånd från den nya. Väggarna är av trä. Planen utgör en liggande åttkant med störst utsträckning i öster-väster och med koret i öster. Det östligaste partiet fungerar som sakristia. Motsvarande utrymme i väster används till vapenhus. Huvudingången här med ingång från sjösidan har ett stort lås från den äldre kyrkan. Fasaderna är klädda med rödmålad panel. På det höga, valmade spåntaket står en takryttare. Den panelklädda, ljusa interiören har ljusblå väggar och blågrått tak. Inredningen är i huvudsak samtida med predikstol av H Ångström och slutna bänkrader. 1988 uppsattes altarskåpet och ett krucifix monterades ovanför, allt utfört av Bengt Fransson.