Meny

Liten och Stor - öppen förskola

Barnen är det viktigaste vi har. Tillsammans kan vi ge dem trygghet och en gudstro som kan följa genom hela livet. Här får vi dela tro och glädje och finna hjälp och gemenskap.

S:t Mikaelsgården 

Start 17/1

Fredagar kl. 13.00-16.00

Sångsamling med andakt kl. 14.00
Fika till självkostnadspris

Terminsavslutning 30 juni

 

Norrängskyrkan

Terminsavslutning för Norrängskyrkans Liten och Stor i Bergmans lekpark måndag  25 maj kl. 9-12.  

Svenska kyrkan och Familjecentralen fortsätter sin verksamhet utanför

S:t Mikaelsgården till sista juni!

Mer info på: www.svenskakyrkan.se/lycksele

Trevlig sommar! 

 

Viktoriagården, Björksele

”Fullt hus”

Tisdagar kl 10-13 - Drop-in för daglediga i alla åldrar

Fika eller lunch till självkostnadspris

Sångstund/stilla stund kl. 11.00