Ledarutbildning

”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet”
1 Timotheosbrevet 4:12 

Är du konfirmerad och vill utveckla dina ledaregenskaper? Då kan du delta i Lycksele församlings ledarutbildning! 
  
När träffas vi? 
Ledarutbildningen träffas varannan onsdag16:30-18:30 för samtal och undervisning. Tider för extra engagemang kan variera. 
  
Bra att veta 
Vår undervisning om ledarskap utgår ifrån ett kristet konfessionellt perspektiv. Vi vill gärna ha unga ledare med i våra olika verksamheter. Vi vill hitta olika typer av uppdrag för våra ledare, både kortsiktiga och långsiktiga uppdrag såväl som enstaka ledarinsatser, men att delta i ledarutbildningen garanterar inte automatiskt att får ett sådant uppdrag i vår församling. Idag behövs det ledare inom följande verksamheter: 
• Barn 
• Ungdom 
• Musik/Kör 
• Konfirmander 
• Ungdomsgrupp 
  
Ledarutbildningen är uppdelad i tre steg, spridda över tre år. 
Steg 1 
Utbildningspass om olika teman inom följande områden: Ledarrollen, tro och liv, kommunikation och personlig utveckling. Under Steg 1 förväntas man om möjligt att hjälpa till i församlingens konfirmationsverksamhet som hjälpledare. 
Syfte:

Steg 1 är att stärka de unga ledarna i synen på sig själv som ledare och i sitt ledarskap, att förbereda dem på vad uppdraget som ledare innebär samt att ge dem kunskap och praktiska redskap för att kunna genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt. 
  
Steg 2 
Påbyggnadsutbildning för dig som gått Steg 1. Fokus ligger på mer fördjupningar inom de områden som vi berört tidigare. Under Steg 2 förväntas man om möjligt att hjälpa till som hjälpledare inom en valfri verksamhet i församlingslivet. 
Syfte:

Steg 2 är att rusta de unga ledarna med erfarenhet och kunskap om att vara ledare i olika sammanhang i en församling, samt att få inblick i hur man integrerar tro och ledarskap. Vidare syftar utbildningen till att börja stimulera till ökad självständighet i ledaruppdraget samt eget initiativtagande.  
  
Steg 3 
Steg 3 är en påbyggnadsutbildning för unga ledare som slutfört Steg 1 och Steg 2. Under Steg 3 utmanas deltagarna att ta ännu mer ansvar som hjälpledare i olika verksamheter i församlingslivet samt att ta egna initiativ till nya projekt som kompletterar församlingslivet. Fokus i Steg 3 ligger på lärjungaskap och den livslånga resan som kristen ledare i alla sammanhang livet kan bjuda på. 
Syfte:

Syftet med Steg 3 är att hjälpa deltagare att övergå till att unga vuxna tiden i livet, stärkt i tro och ansvar, med ett aktivt och självständigt engagemang i församlingslivet. 

ANMÄLAN LEDARUTBILDNING

Är du intresserad att gå ledarutbildningen så anmäler du dig genom att fylla i formuläret nedan.