Ledarutbildning

Är du konfirmerad och vill utveckla dina ledaregenskaper? Då kan du delta i Lycksele församlings ledarutbildning. Du får lära dig om hur grupper fungerar, om att planera och genomföra läger och andakter. Om lek och lekens etik och metodik. Du får växa i din tro och utveckla din person.

När träffas vi?

Träffar sker på onsdagar efter skoltid, ibland samtidigt med konfirmandgruppen kl 15-18.

Bra att veta

Vi vill gärna ha unga ledare med i våra olika verksamheter. Vi vill hitta olika typer av uppdrag för våra ledare, både kortsiktiga och långsiktiga uppdrag såväl som enstaka ledarinsatser. Utbildning och fördjupning är aldrig bortkastat men att delta i ledarutbildningen garanterar inte automatiskt alla till ett sådant uppdrag i vår församling. Idag behövs det ledare inom följande verksamheter

• Barn
• Ungdom
• Musik/Kör
• Konfirmander
• Ungdomsgrupp

Ledarutbildningen är uppdelad i 3 steg

Steg 1

Utbildningspass om olika teman inom följande områden Pedagogik, Grupprocesser, Personlig utveckling, Ledarrollen, Tro och Liv, kommunikation
Syfte: Steg 1 är att stärka de unga ledarna i synen på sig själv som ledare och i sitt ledarskap, att förbereda dem på vad uppdraget som ledare innebär samt att ge dem kunskap och praktiska redskap för att kunna genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt.

Steg 2

Påbyggnadsutbildning för dig som gått steg 1 och fokus ligger på mer fördjupningar inom de områden som vi berört tidigare
Syfte: Steg 2 är att rusta de unga ledarna med kunskap om hur grupper och rolltagande fungerar, samt få inblick i sitt eget ansvar som människa och ledare och på så sätt öka deras möjligheter att stötta och leda de grupper de möter. De ska få med sig praktiska redskap för att kunna vägleda värdegrundsarbete i de grupper de är aktiva som ledare i. Vidare syftar utbildningen till att fortsätta bygga kunskaper om Svenska kyrkan och om kristen tro.

Steg 3

Steg 3, Livsresan, är en påbyggnadsutbildning för unga ledare som slutfört Steg 1 och Steg 2. Det är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om den egna kyrkan, Svenska kyrkan och andra kristna samfund, en möjlighet att möta andra och erfara att vi är en del av den världsvida kyrkan. Det är också en utbildning som ger tid och utrymme för egen reflektion över den egna livsresan och den egna tron.
Syfte: Syftet med Steg 3 är att skapa tillfällen för möten som de unga ledarna kanske annars inte fått och därigenom skapa möjligheter att växa som ledare, som människa och som kristen. Under Steg 3 får de unga ledarna möjlighet att möta andra kulturer, traditioner, kristna samfund, troende människor men inte minst sig själva. Syftet med mötena är att fortsätta bygga kunskaper om Svenska kyrkan och om att vara ledare, att se på sitt eget liv och sin egen bakgrund i ljuset av andras, att se på sig själv med andras ögon och därigenom bearbeta sin tro och sitt liv.

Kontaktinformation

Kontakta Mattias Arousell Församlingspedagog 0950-276 55 eller epost: mattias.arousell@svenskakyrkan.se 
Kontakta Martin Walldén Präst 0950- 276 94 eller epost: martin.wallden@svenskakyrkan.se

 

ANMÄLAN LEDARUTBILDNING

Är du intresserad att gå ledarutbildningen så anmäler du dig genom att fylla i formuläret nedan.

Namn