Meny

Svenska Kyrkans Unga (SKU)

SKU – Svenska Kyrkan Unga träffas torsdagar kl 19.00 till ca 21.00 nere i

S:t Mikaelsgårdens bottenvåning under läsåret.
Där är gemenskapen viktig och vi umgås och har roligt tillsammans, samtalar och har andakt i kapellet.

Är du sugen på att vara med?

Kolla in vår Facebooksida för att se vad som händer: https://www.facebook.com/skulycksele/  eller

www.svenskakyrkan.se/lycksele

Du kan gärna prata med någon av oss ledare om du funderar på något.

Mattias Arousell, församlingspedagog 0950-27655

mattias.arousell@svenskakyrkan.se

Välkommen!