Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lycksele församling Besöksadress: Storgatan 53, 92132 Lycksele Postadress: Storgatan 51, 92132 LYCKSELE Telefon:+46(950)27660 E-post till Lycksele församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kort beskrivning

Kort karaktäristik


Lycksele kyrka är belägen vid västra sidan av älven, där en tätort vuxit fram under 1800- och 1900-talen. Kyrkan uppfördes 1795-1799 och ersatte då en äldre kyrka, uppförd 1736 på Gammplatsudden. Nuvarande kyrkan som ritats av Per Wilhelm Palmroth är en långhuskyrka med västtorn och vidbyggd sakristia i öster. Ursprungligen låg koret mitt på norra väggen och sakristian i norr. 1850 utfördes en omgestaltning som innebar att koret flyttades till östväggen och nyanskaffningar gjordes i form av ny altaruppsats, predikstol och panel. 1922-23 ombyggdes entreér och läktare, sidoläktarna försvann. Målningar i vapenhuset utfördes av Filip Månsson. 1951 utfördes takmålningar i långhuset av Gunnar Torhamn. Vid 1978 års renovering tillkom vapenhus i norr och läktaren ombyggdes. Bänkinredningen är öppen.
Bild: Krucifix från 1400-talet, återfunnet bakom panelen, uppsatt på norra väggen. Altaruppsats i form av målad skenarkitektur på östväggen.