Ideell i Lycksele församling

Ideellt engagemang

Man trivs där man behövs - och här behövs du och jag!

Tillsammans är vi kyrka just i Lycksele församling: ideella medarbetare, förtroendevalda, anställda medarbetare och församlingsbor. Tillsammans är vi bärare av kyrkans uppdrag att ”människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” (ur Kyrkoordningen)

Vi hör ihop som kroppen hör ihop med alla sina olika kroppsdelar. Precis som olika kroppsdelar har olika uppdrag (ögat ser, örat hör, benen går) så kan våra roller och uppdrag se olika ut, men alla har vi en viktig uppgift.

Ideella medarbetares engagemang är en förutsättning för att vara församling. Kyrkan blir som den var tänkt att vara när mångas olika erfarenheter och gåvor tas till vara, där vi alla har något att bidra med.

Vilka gåvor och erfarenheter har Du som du kan bidra med in i församlingens liv?

Många sätt att engagera sig

Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel besöka äldre eller ensamma, vara gudstjänstvärd, bida med sång- eller musik i gudstjänsten, ansvara för mat- eller fikaservering, vara ledare inom barn- och ungdomsverksamheten, leda en bönegrupp, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vilka ideella uppdrag som kan blomma i vår församling. Kanske har du något helt annat du brinner för?

Kontakta någon av församlingens präster eller diakoner (0950-276 60) så kan vi prata vidare om ideellt engagemang i Lycksele församling, eller fyll i formuläret nedan: