Historiska årtal

1606 Lycksele pastorat bildas ur Umeå landsförsamling och omfattar Ume lappmark, Ångermanna lappmark och delar av Pite lappmark.
1607 Lyckseles första kyrka byggs på Gammplatsudden.

1617 Lycksele upphör vara eget pastorat och blir annexförsamling till Umeå.

1632 Skytteanska skolan för samepojkars utbildning startar.

1647 Härnösands stift bildas ur Uppsala stift och omfattar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen.

1648 Åsele med lappmark utbryts ur Lycksele och blir annexförsamling.

1652 Åsele annexförsamling överförs till Anundsjö pastorat.

1673 Lycksele blir åter eget pastorat.

1674 Jillesnåle med lappmark, senare Sorsele, utbryts och blir annexförsamling.

1780 Tärna med lappmark blir annexförsamling.

1736 Ny kyrka står klar på Gammplatsen; åttkantig, timrad.

1799 Nuvarande Lycksele kyrka invigs.

1815 Stensele utbryts och blir annexförsamling.

1822 Stensele med Tärna och lappmark blir eget pastorat.

1827 Sorsele blir eget pastorat.

1848 Örträsk bildas som kapellförsamling ur Lycksele församling.

1849 Örträsk kyrka invigs.

1867 Skytteanska skolan flyttas till Tärna.

1877 Seminariekurser startar för utbildning av lärare i kyrkorten Lycksele. Blir grunden till småskolelärarseminariet som startar 1920.

1887 Örträsk församling blir eget pastorat.

1904 Luleå stift bildas ur Härnösand stift och omfattar Norrbotten och Västerbotten.

1923 Nuvarande Björksele församling blir eget kyrkobokföringsdistrikt.

1930 Björksele kyrka invigs.

1946 Vänjaurbäcks kapell invigs.

1957 Kristinebergs kyrka invigs.

1959 Vinlidens kyrka invigs.

1962 Björksele församling bildas ur Lycksele församling och blir samtidigt eget pastorat. Samtidigt bildas Lycksele kyrkliga
samfällighet där Lycksele och Björksele pastorat ingår.

1995 Örträsk upphör att vara eget pastorat och inlemmas i Lycksele pastorat.

1996 Vinlidens kyrka tas vid en cermoni ur bruk och kallställs. Inventarier förs till Lycksele.

1998 Björksele upphör att vara eget pastorat och inlemmas i Lycksele pastorat.

2003 Vinlidens kyrkklockor varav en skänkt av bygdens boende och en av Lycksele församling tas ner och förs till Lycksele.

2006 1 januari blir Lycksele, Örträsk och Björksele församlingar en församling under det gemensamma namnet Lycksele församling.