Björksele kyrka

Björksele kyrka ligger vackert på en höjd vid Vindelälven, en av Sveriges få kvarvarande orörda älvar.

Foto: Olle Thoors

Vi firar gudstjänst i Björksele kyrka varannan vecka (jämna veckor) kl. 15.00 och dessutom extra gudstjänster vid särskilda tillfällen (allhelgona, 1:a advent, jul och påsk). Veckomässa firas 1 ggr/månad kl 17.30. Under vinterhalvåret firas de flesta gudstjänster i Viktoriagården (den röda lilla stugan vid kyrkan). Varmt välkommen att fira gudstjänst i Björksele kyrka.

Du är även välkommen att engagera dig i kyrkans arbete på det sätt som passar dig. Kanske vill du servera kaffe, sköta ljudanläggningen, planera gudstjänster, sjunga, läsa texter, skotta snö eller något annat?

Nu finns vi på Facebook: www.facebook.se/svenskakyrkanbjorkselekristineberg