Inför konfirmationen behöver ni har koll på detta!

Klicka här

Ni behöver ha lite koll på texter och psalmer:

VIKTIGAST att  ni kan repliker och psalm 791 (refrängen) och psalm 89

Text till psalm 89 - med klapp!

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris. (KLAPP, KLAPP)
Med glädje vill jag ditt ord förkunna, som gör den svage vis.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. (KLAPP, KLAPP)
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske.

Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer, jag döljer livet som du oss ger, (KLAPP, KLAPP)
som Jesus kom att oss uppenbara, då han till oss steg ner.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. (KLAPP, KLAPP)
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske.

Gud, låt oss känna din Andes ledning, så att vi vet att din väg vi går. (KLAPP, KLAPP)
Låt elden brinna i våra hjärtan,till dess vi målet når. 
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. (KLAPP, KLAPP)
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske.