Foto: Camilla Lindskog

Vi behöver ständigt fördjupa vår tro

Nyhet Publicerad

Undervisning hör till Svenska kyrkans grundläggande uppgift och 2019 uppmanade kyrkomötet hela kyrkan till en långsiktig satsning. Biskopsbrevet ”… och lär dem” förmedlar undervisningens roll och innehåller ett antal pedagogiska utgångspunkter för lärande.

Biskopsbrevet om lärande, som gavs ut 2021, beskriver vad undervisning är och de utmaningar som kyrkan står inför. I förordet står att kunskapen om kristen tro sjunker snabbt – är det något som biskop Johan Tyrberg märkt? 

– Jag ser tecken på den låga kunskapen både i samtal och i offentliga uttalanden, det används hänvisningar till kristendomen och till bibelcitat på märkliga sätt. Både julen och påsken är så centrala händelser i vårt samhälle att jag tycker det är naturligt att känna till grunderna till och meningen med de helgerna. Högtiderna ger också uttryck för kärnan i kristen tro – Guds längtan efter människor. 

 

I en luthersk kyrka har fokus på lärande och undervisning rötter i 1500-talet när Martin Luther skrev den lilla katekesen. Tillkomsten av den skriften berodde just på att Luther ville göra något åt den låga kunskapen om kristen tro. 

– Tyvärr har kyrkans undervisning på senare år ofta riktat sig enbart till barn och konfirmander. Vi behöver kontinuerligt oavsett ålder, utbildning eller yrke studera, diskutera och fördjupa vår tro och vår kunskap om kristendomen. Vi ska heller inte glömma bort Barnkonventionens 27:e artikel som handlar om barns andliga behov – där har vi en uppgift att fylla, säger biskop Johan. 

3 snabba med biskop johan

  1. Vilken psalm tycker du på ett särskilt sätt förmedlar den kristna tron?
    - 189, Bliv kvar hos mig.
  2. Vilka bibeltexter menar du är extra viktiga att känna till?
    - Skapelseberättelserna, texterna från och med Abraham till och med Mose, Jesajas kapitel 9 och kapitel 53, Jesu födelse och allt om händelserna från och med Getsemane till och med Emmaus.
  3. Vad önskar du att alla visste om Gud?
    - Att vi inte ”skapar ” Gud – det är Gud som skapar oss!