Foto: Mikael Håkansson

När hästkrafterna flyttade ut, flyttade solkraften in

En ovanlig syn möter besökaren vid kyrkan i den nordvästskånska byn Väsby, i hjärtat av Kullabygden. Rad vid rad av spegelblanka solcellspaneler har flyttat in i en före detta hästhage. ”I dag är vi självförsörjande på el till vaktmästeriet och prästgården i Väsby”, säger Mikael Håkansson, kyrkogårdsförman med fastighetsansvar i Kulla pastorat.

År 2020 avsatte stiftsfullmäktige i Lunds stift 1 miljon kronor till klimatbefrämjande åtgärder, avsett för församlingar och pastorat att söka bidrag från.

Kulla pastorat var en av dem som ansökte för att anlägga solcellspark i Väsby. Planer hade funnits att placera solcellspaneler på Väsby vaktmästeris tak, men då en arrendator som nyttjat hagarna invid kyrkan för sina hästar hastigt sade upp sitt avtal, hade pastoratet plötsligt en extra bit mark till sitt förfogande. Mikael Håkansson kläckte idén att helt enkelt sätta panelerna på den nytillkomna ytan.

I dag är han mycket nöjd med satsningen på anläggningen som stod klar i våren 2021.

- Det funkar jättebra. I dag är vi självförsörjande på el till vaktmästeriet och prästgården i Väsby, där förvaltningen sitter.

Planer finns på att utvidga med ytterligare två rader med paneler, så att även kyrkan får del av den egna elproduktionen.

- Vi står inför en renovering av kyrkan om två till tre år och tar det i samband med det, i och med att man måste göra markarbeten och annat i anslutning till installationen.

Foto: Anna Boo

Vi fick många frågor när allt höll på att installeras, ofta från folk som själva funderat på att utnyttja solenergi till sina bostäder,

Mikael Håkansson

Har du något tips till församlingar som funderar på sådana här projekt?

- Vi fick tag på en jättebra entreprenör som skött allt som hade med tillstånd, bygglov, kontakt med kommunen och länsstyrelsen att göra. Allt kom upp väldigt snabbt, berättar Mikael Håkansson och påpekar att en församling i närheten stött på problem i form av fornlämningar i den tilltänkta marken. Det kan ju vara så att mark invid gamla kyrkor innehåller lämningar av olika slag så det måste man kolla upp, för då kan man inte alls använda den marken.

Reaktionerna från Väsbyborna har varit helt och hållet positiva.

På en skärm inne i prästgården kan besökare, anställda och förtroendevalda följa produktionen via en skärm. Foto: Mikael Håkansson

- Vi fick många frågor när allt höll på att installeras, ofta från folk som själva funderat på att utnyttja solenergi till sina bostäder, berättar Mikael Håkansson.

Inne i prästgården finns i dag en skärm som visar elproduktionen just nu. Ett uppskattat och spännande inslag att följa, både för anställda, förtroendevalda och folk som hyr församlingshemmet, enligt Mikael Håkansson. Dessutom kan han själv följa anläggningens status via en app i mobilen.

- Det är faktiskt kul att se hur det går och hur vi ligger till i produktionen!

Kring panelernas stativ surrar en robotgräsklippare. Underhållsfritt var ett av kraven när parken planerades. Men Mikael Håkansson utesluter inte möjligheten att djur åter får flytta in i hagen och agera grästrimmare:

- Jag hörde faktiskt om någon församling som använde får, det vore kanske en möjlighet i framtiden?

 Text: Sofia Lindstrand

solcellsparken i väsby

  • Solcellsparken innehåller 208 paneler.
  • Ungefärligt mått på området är 1200 kvadratmeter.
  • Parken togs i bruk våren 2021 och försörjer i dag två byggnader Prästgården där förvaltningen sitter samt vaktmästeriet strax intill.
  • Kulla pastorat beviljades ett bidrag på 80 000 kr för ”Klimatbefrämjande åtgärder” från Lunds stift.