Kvinna som håller i en liten julkrubba.

Möt Elke Möller som tar emot på Volkenroda kloster

Nyhet

I Lunds stifts tyska vänkyrka Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM finns ett kloster med gamla anor. Här bedrivs en omfattande verksamhet som kursgård, pilgrimscentrum och retreatplats. Möt svensktalande Elke Möller som bor och verkar här.

I Lunds stifts tyska vänkyrka Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM finns ett kloster med gamla anor. I normala fall - när det inte är pandemi - bedrivs en omfattande verksamhet som kursgård, pilgrimscentrum och retreatplats. Här bor och verkar svensktalande Elke Möller. För att lära känna Elke och förstå vad Volkenroda kloster är har vi ställt några frågor till henne.

Vem du är och hur din bakgrund ser ut?

- Jag är 58 år gammal, församlingspedagog och andlig följeslagare. Min man är präst. Vår första församling var Neustadt am Rennsteig, en liten bergsby i Thüringens skog. Därefter kallades vi till Lutherhaus i Jena, där vi var 18 år.

- När det gäller församlingsarbete har det alltid varit viktigt för oss att arbeta tillsammans med många frivilliga. Vi verkade för inspirerande och familjevänliga gudstjänster. Huskretsar och troskurser var i fokus och vår ambition var att nå människor som var fjärran från kyrkan.

- I Jena var jag ”Kreisreferentin” och hade ansvar för församlingspedagogiska konvent på regional nivå. Nu är det det femte året som vi finns i klostret Volkenroda. Min man arbetar på kyrkokontoret i Erfurt med ett spännande projekt kring att hitta nya vägar för kyrkan och jag är anställd i klostret för att ta fram program för konfirmander och ungdomar. Framför allt är jag ansvarig för erbjudanden inom barn och familjearbetet. Inom vuxenutbildningen erbjuder jag retreater.

- Jag har en liten träverkstad och ett område i klostret, en öppen ateljé, där jag kan vara kreativ med människor i alla åldrar. Jag har diplom som julkrubbsmästare och har i många år erbjudit julkrubbskurser där man kan bygga sin egen julkrubba. Advent i klostret och tyst träverkstad är andra teman för kurser, dessutom designar jag också julkrubbsutställningar.

- Jag vandrar gärna med barn eller vuxna i klostermiljöns vackra natur, antingen som en ren naturupplevelse eller som en meditativ vandring med andliga impulser. På vårarna leder jag en utbildning till ”guide för skogserfarenhet och skogsbad.”  En annan uppgift i klostret är att leda de ungdomar som under ett år gör volontärstjänst i klostret.

- Min man och jag är även medlemmar i kommuniteten Jesusbruderschaft Volkenroda, som har ansvar för det andliga livet i klostret. Vi har två vuxna barn och ett första barnbarn.

Hur kommer det sig att du kan tala svenska?

- Min man studerade teologi i Jena. När en av hans studiekamrater efter murens fall gifte sig och flyttade till Norrland blev vi ditbjudna. Sedan dess har vi varje år tillbringat våra semestrar i Sverige då vi båda blev förälskade i landet. Vi deltog i Svenska kyrkans gudstjänster och då ville jag verkligen lära mig svenska så att jag kunde prata med folket.

- Vänskapen växte och så småningom blev det församlingsresor och utbyten. Vi hade också en svensk praktikant som var i Jena under i ett halvt års tid. Jag har haft julkrubbskurs i Burträsk. Min man och jag är mycket intresserade av Sveriges historia och kultur och väljer alltid resvägar så att vi kan lära känna landet mer.

Hur ser samarbetet med Lunds stift ut?

- Efter sammanslagningen av kyrkorna Sachsen-Anhalt och Thüringen till EKM blev jag medveten om partnerskapet med Lunds stift. Jag har engagerat mig i det utbyte som finns mellan Kvinnor i Svenska kyrkan och Evangelische Frauen in Mitteldeutschland, men även det samarbete som finns mellan våra pilgrimsrörelser. Jag har haft tillfälle att delta i kvinnomöte på Örestrands kursgård och även pilgrimsvandring vid Killans bönegård.

- Efter flytten till Volkenroda samlade jag intresserade människor och vi tog del av Pilgrimsvägens tio års jubileum i Lund då vi gjorde en pilgrimsvandring från Trelleborg till Lund. Det var där kontakten med pilgrimspräst Magnus Malmgren började och jag organiserade sedan det tysk-svenska pilgrimsmötet i Volkenroda, som kunde ske strax före coronavirusets utbrott.

- Det är så synd att corona har hindrat oss eftersom andra församlingar i Lunds stift med tiden fått kännedom om klostret och vill komma hit med konfirmander eller ungdomsgrupper. Koordinatorn Jens Lattke var glad över mitt engagemang och har förmedlat stöd och information. Slutligen erbjöd jag mig att arbeta i arbetsgruppen för partnerskap med Lunds stift och blev mottagen med glädje.

Vad kan du berätta om klostret Volkenroda?

- För de som är nyfikna går det bra att gå in på www.kloster-volkenroda.de. Bakom visionen av klostret finns många människor. Några av dem bor och arbetar här, andra är inblandade som vänner och gåvogivare.

- Bakom vår struktur finns två juridiska organisationer, föreningen Jesus Brödraskapet kloster Volkenroda e.V. är ansvarig för verksamheten och stiftelsen Volkenroda kloster som ansvarar för fastigheterna.

- Teamet på Volkenroda kloster består av drygt 40 personer anställda av föreningen och involverade i allt från redovisning till hushållning, kök till pastoral vård. En fjärdedel av dem är ungdomar som genomför ett socialt år eller som arbetstränar hos oss.

- Jesu Brödraskap är en gemenskap av kvinnor och män. Medlemmarna kommer från olika kyrkor och sociala bakgrunder. Livet i samhället präglas av bön, gemenskap och arbete. Tre gånger om dagen hålls böner i Volkenroda kloster. Gudstjänster, bönetider och meditationer äger rum i klosterkyrkan eller i Kristuspaviljongen, beroende på årstid. Alla är välkomna!

- Oavsett om det gäller fritid eller speciella evenemang för barn och ungdomar spelar engagemanget för ungdomar en viktig roll i vårt klosterliv. Många seminarier, evenemang och sist men inte minst de numera legendariska sommarkonserterna präglar klostret Volkenroda som en speciell plats för konst och kultur.

- Vidare erbjuder vi kristen pastoral vård till människor som är i sorg, personlig kris eller som söker efter sin kallelse. Tusentals övernattande gäster kommer också till Volkenroda varje år för att tanka och hämta kraft i klostret.

- Volkenrodaklostrets speciella arkitektur där formen följer funktionen ger ro åt sinnena, frid och inspiration. Precis som de historiska väggarna möter en samtida design, så lever klostret i en kraftfull symbios av tradition och modernitet.