Foto: Magnus Aronson

Lunds stift bidrar till blommande kantzoner motsvarande 185 fotbollsplaner

Blommande kantzoner i slättlandskap gynnar pollinerare som bin och humlor och andra nyttoinsekter. Som bonus ger de dessutom skydd åt fältvilt och föda åt fröätande fåglar. Lunds stift har köpt in 1,2 ton fröer och delat ut till ca 100 hektar kantzoner – vilket motsvarar 185 fotbollsplaner.

Samtliga av Lunds stift jordbruksarrendatorer har erbjudits möjligheten att kostnadsfritt ta emot en blomsterfröblandning bestående antingen av ettåriga eller fleråriga fröer. Blandningen är speciellt framtagen i samarbete med Olssons Frö i Helsingborg och består bland annat av rödklöver, vitklöver och honungsört. 

– Lunds stift vill på detta sätt göra något positivt för miljön på våra jordbruksfastigheter. Vi hoppas uppmuntra fler markägare att på olika sätt bidra till en ökad biologisk mångfald – och så är det ju vackert också! säger Martha Henriksson-Witt biträdande chef vid Avdelningen för egendomsförvaltning vid Lunds stiftskansli.

Här kan du läsa pressmeddelandet om denna glada nyhet!

Kommentera: