Urtavla mot en stjärnhimmel och en människa som blickar mot skyn.
Foto: Fotomontage. Urtavlan, foto Gunnar Menander. Bakgrundsbild: Greg Rakotzy/unsplash.com

Ljuset från vetenskapen – en dag där teologi och naturvetenskap möts

Nyhet Publicerad

15 september arrangeras en seminariedag i Lund där teologi och naturvetenskap möts. Förmiddagen ägnas åt föreläsningar med Bengt Kristensson Uggla, professor Åbo akademi och Sara Wrige, präst, teknologie doktor i fysik. Under eftermiddagen blir det panelsamtal med ovanstående samt Mats Lindroos, Head of Accelerator Division ESS Lund och Johan Tyrberg, biskop Lunds stift.

Den 17 september 1923 återinvigdes det då renoverade medeltidsuret i Lunds domkyrka. Det uppmärksammas bland annat med en seminariedag den 15 september på temat Ljuset från vetenskapen. Det medeltida uret i Domkyrkan handlar i allra högsta grad om vetenskap. Domkyrkan har alltid varit ett nav för vetenskapen i Lund. Det var här som universitetet hade sina första föreläsningar och ännu i dag sker doktorspromotionerna i domkyrkan.

Dagen vänder sig till alla intresserade, såväl till allmänhet som till forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet samt kyrkans medarbetare. Ingen föranmälan behövs. Arrangemanget är gratis.

Medverkande

Program

kl. 8 Mässa i domkyrkan med visning av det medeltida uret i Lunds domkyrka. Biskop Johan Tyrberg, Jan-Olof Aggedal, Lena Sjöstrand.

Domkyrkoforum
kl. 9 Introduktion av dagens tema

kl. 9.20 Katedralserfarenhetens hemlighet: Tro och vetande bortom anakronismer och stereotyper i ett nytt vetenskapsnarrativ. Bengt Kristensson Uggla, professor Åbo akademi.

kl. 10.10 Fika

kl. 10.40 Hopp och livsmod från naturvetenskapen Sara Wrige, präst, teknologie doktor i fysik.

kl. 12 Middagsbön

kl. 13.30 Panelsamtal under ledning av moderator Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist. Medverkande: Bengt Kristensson Uggla, professor Åbo akademi. Sara Wrige, präst, teknologie doktor. Mats Lindroos, Head of Accelerator Division ESS Lund. Johan Tyrberg, biskop Lunds stift. 

kl. 15 Avslutning och avrundning. Biskop Johan Tyrberg.