Foto: Pixabay

Kyrkoherden hoppas på fortbildning och fördjupning på MR-dagarna 2023

Nyhet Publicerad Ändrad

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och Svenska kyrkan är en medarrangör sedan många år. Den 23-25 november 2023 är platsen för MR-dagarna Helsingborg och Svenska kyrkans seminarier täcker ett brett spektrum – från mödravård i Etiopien till etiska frågor kring AI.

Hallå där, Kristian Lillö, kyrkoherde i Helsingborgs pastorat, hur har ni i pastoratet valt att medverka i årets MR-dagar?

- Vi har valt att medverka som ansvarstagande medarrangörer. Därför är vi tacksamma för att vi från början har fått vara med i de inledande mötena om upplägg och tema, och de kontinuerliga om det närmare innehållet, logistik och kommunikation. Fantastiska processer med en massa engagerade och kompetenta representanter från ett brett spektrum av föreningar i Sverige.

- Som ansvarstagande medarrangörer har vi också valt att bjuda in våra partners i Etiopien för att deras verksamheter bland barn och kvinnor ska lyftas. Verksamheter som är klockrena exempel på årets tema för MR-dagarna. Och som medarrangörer missar vi inte chansen att låta våra medarbetare och förtroendevalda använda dagarna som fortbildning och fördjupning. Här finns ju massor av spännande seminarier och mötesplatser som hjälper oss att tolka tidens tecken, det skapelsegivna kravet, Guds kallelse.

Årets tema är ”Rätten till utbildning och arbete”, hur tänker du kring det och hur avspeglas det i era seminarier?

Kristian Lillö, Svenska kyrkan i Helsingborg Foto: Camilla Lindskog

- I en värld där så många människor utestängs från möjligheten att gå i skolan, lära sig läsa, skriva och räkna, tänka utanför boxen känns det oerhört angeläget att lyfta den mänskliga rättigheten, som åvilar varje ”stat”, nämligen att ge barn och vuxna utbildning. Detta gäller också rätten att få arbeta och kunna försörja sig på ett människovärdigt sätt. 

- Temat avspeglar sig i våra seminarier och sammantaget längs hela skalan från mödravård i Etiopien till de antropologiska och etiska frågor som kommit sedan den viktiga debatten inte bara om dagens AI utan vad man kan kalla en generell och super AI, satte igång. Och den debatten har bara börjat!

Vad ser du själv mest fram emot?

- Att vi i Svenska kyrkan Helsingborg fortsätter att vara i rörelse och att vi får inspiration av andra föreningar och organisationer på MR-dagarna. Och självklart att enskilda människor, föreningar och förvaltningar i kommuner får inspiration och idéer av våra partners, föredragshållare och Kristus, genom oss. Att det blir relationer som bär och håller.

Förra året på MR-dagarna i Örebro blev jag berörd och lärde jag mig oerhört mycket om unga människor i Sverige. Av unga människor!

- Kristian Lillö

Varför ska man som medarbetare, förtroendevald eller ideell i Svenska kyrkan gå på MR-dagarna tycker du?

- Kort sagt: MR-dagarna är bästa omvärldsbevakningen i en värld där repression inåt går hand i hand med aggression utåt. Förra året på MR-dagarna i Örebro blev jag berörd och lärde jag mig oerhört mycket om unga människor i Sverige. Av unga människor! Och uppdaterades på hur världen (och därför också Sverige) är tänkt att fungera, och behöver utvecklas till att bli trygg.

Om Svenska kyrkan och MR-dagarna

  • MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och syftar till att bredda och fördjupa det offentliga samtalet och sprida kunskap om mänskliga rättigheter.
  • Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.
  • Svenska kyrkan deltar varje år på MR-dagarna.
  • MR-dagarna samlar praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.
  • 2023 äger MR-dagarna rum på Helsingborgs arena 23-25 november.
  • Läs mer och boka biljett på MR-dagarnas webbsida.

MR-dagarna 2023

Läs mer om Svenska kyrkans seminarier under Mänskliga Rättighetsdagarna 23-25 november i Helsingborg. Temat är “Rätten till utbildning och arbete".

Svenska kyrkan Helsingborg

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de." Markus 10:14