Foto: Anna Boo

Klippans pastorat laddar grönt

Att inspirera andra och att visa goda gröna exempel är ledorden på vägen mot miljödiplomering för Klippans pastorat.

- Innan man börjar jobba med hållbarhetsfrågor bör man tänka efter hur rutinerna ska se ut, vem som ska vara ansvarig för vad, och hur man följer upp arbetet. Man måste bygga en bra grund att stå på. Sedan måste man föra ut det i verksamheterna så det inte bara blir en skrivbordsprodukt. Det som är så bra med den här strukturen som Svenska kyrkan har, är att man får hjälp att tänka på allt. Allt från ekonomi till avfall omfattas, säger Johanna Gredfors Ottesen, förvaltningssekreterare och miljösamordnare i Klippans pastorat.

 Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem för församlingars långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor. Delaktighet och gemensamt lärande är en av hörnstenarna i arbetet, så ofta är alla arbetsgrupper involverade. I Klippans pastorat har man bildat en miljögrupp där alla yrkeskategorier är representerade.

Altarblommor och skogsbad

I första steget har man satsat på synliga mål. Bland annat har man anlagt en rabatt med perenner för att bli självförsörjande på altarblommor. I barnverksamheten har man startat ett återbruksprojekt som innebär att man inte slänger något som blir över vid pysselstunderna, och i vuxenverksamheten har man precis arrangerat sitt första skogsbad.

-Det går ut på att hitta andlighet genom att vara i naturen. Ladda grönt, som vi säger. Vi vill inspirera till ansvarskänsla som bottnar i något djupare. Vi är en del av skapelsen och det är vårt ansvar att tillsammans värna om jorden. Det kan vara i det stora och i det lilla, menar Johanna Gredfors Ottesen.

En stor utmaning framöver är hur man i pastoratet ska kunna synliggöra miljöarbetet på ett mer konkret sätt. På grund av Corona har man tvingats ligga lågt med mycket.

-Vi kan ju inte göra stora samlingar eller gudstjänster just nu, så vi jobbar med hur vi ska göra istället så att så många som möjligt ändå kan vara med utan att vi egentligen samlas.

Eco-driving på schemat

Hittills har Klippans pastorat uppfyllt åtta delmål och de har planen klar för 2021. Då ska personalen utbildas i eco-driving, ett sätt att köra sin vanliga bil på ett mer miljövänligt sätt. Utbildningen ges av en körskola som är certifierad för detta.

-Vi har ett geografiskt stort pastorat och inte många tjänstebilar, så det blir ofta att man kör med egen bil. Hos oss är det inte praktiskt genomförbart att använda sig av cykel.

Miljögruppen bildades 2018 och Johanna Gredfors Ottesen tycker att de lärt sig mycket på vägen.

- I början hade vi många högt tänkta mål, men vi saknade strategier för hur de skulle genomföras och hur vi skulle få med alla på banan. Vi har gått från mycket snack och lite verkstad till mer realistiska mål. Det är psykologiskt viktigt för att få arbetssättet på plats.

I pastoratet finns många fastigheter, kyrkor och kyrkogårdar. Dessa har man ännu inte fokuserat på i miljöarbetet.

- Uppvärmningen ser vi över redan idag men vi ska titta på om det finns ytterligare saker vi kan göra när det gäller att använda fastigheterna på ett mer hållbart sätt, och även titta på hur vi använder marken vi har. Det finns ju till exempel församlingar som har anlagt solcellsparker, anlagt ängsmarker och startat bikupesamhällen. Det finns så många möjligheter. Det är jättebra med all inspiration man kan få genom stiftet och information om hur man gjort i andra församlingar.

En kick att bli miljödiplomerad 

Nu ser man i pastoratet fram emot att bli miljödiplomerad. Detta kommer troligen att ske redan nu i oktober.

 - Det känns jätteroligt för vi har jobbat ganska länge för det här. Genomsnittstiden för en miljödiplomering är cirka två år. Så vi följer snittet. Det är en kick att vi faktiskt har genomfört detta, säger Johanna Gredfors Ottesen.

Charlotta Bäckström

FOTNOT På bilden ser du delar av Klippans pastorats hållbarhetsgrupp vid diplomeringssamtalet den 12 oktober 2020: Tomas Wassenius, kyrkoherde, Daniel Liljekvist, arbetsledare och kyrkvaktmästare, Hannah Bok, vuxenpedagog, Johanna Gredfors Ottesen, förvaltningssekreterare samt Cecilia Agh, barn- och ungdomsledare.

 

 

Kommentera: