Tegelbyggnad.
Foto: Alex och William Malish

Kiryandongo – flyktingläger i Uganda och coronapandemin

I Kiryandogo flyktingläger i Uganda finns en grupp från Lunds stifts vänstift Lui som vi har haft möjlighet att besöka. Gruppen har kontinuerligt berättat om hur corona-pandemin har påverkat dem och hur de kämpar vidare för att bygga hopp och framtidstro - trots allt.

Livet i lägret

Det beräknas att drygt 1,5 miljoner sydsudaneser under inbördeskriget har flytt till närliggande länder och att cirka 700 000 av dem finns i Uganda. En grupp från Lunds stifts vänstift Lui finns i lägret Kiryandongo ungefär halvvägs mellan Kampala och gränsen till Sydsudan.

Ledare för gruppen där är pastor Sosthen och hans hustru Veronica. Veronica är sjuksköterska och även sedan förra året prästvigd. Detta läger har grupper från Lunds stift haft möjlighet att besöka vid tre tillfällen och vi håller en kontinuerlig kontakt med dem. Vi kan tydligt se en utveckling i hur flyktingarna - med vår och annan internationell hjälp - bygger upp sin tillvaro i lägret, stödjer varandra och förbereder för framtiden.

Jan Care Nursery School utgör en viktig roll

En viktig del i arbetet är Jan Care Nursery school. Skolan fick sitt namn för att man startade som en förskola för de små barnen. Sedan dess har man byggt på med en årskurs varje år. I år finns det 660 elever samt 19 i personalen. Skolorna i Uganda har varit stängda sedan april på grund av coronapandemin men den ugandiska staten har gett ut ett slags hempaket. Lärarna har hjälpt eleverna i hemmen. Enligt myndigheternas planer kommer skolorna att starta med undervisning på plats i skolans lokaler den 10 januari 2021.

Pandemin har påverkat matbiståndet

Pandemin har påverkat på olika sätt och flyktingarna har uppmanats att hålla sig i närheten av hemmet. Dessutom har det officiella matbiståndet i lägret skurits ner till hälften. En internationell organisation trädde in och gav ett engångs kontantbistånd per hushåll, något som hjälpt många att hantera de mest akuta behoven.

Nu kan man åter fira gudstjänst

Det blev inte tillåtet att fira gudstjänst i kyrkan förrän i oktober månad. Dessutom rasade en vägg i Saint Emmanuels kyrka på grund av regn och termiter. Man har nu lyckats bygga upp kyrkan igen och  denna gång är konstruktionen stabilare och gjord med tegelsten. Yta och fönsterstorlek  passade man samtidigt på att utöka för att kunna möta de krav som finns under coronapandemin. Alla präster fick också genomgå en särskild "coronakurs" innan de fick öppna verksamheten i kyrkan igen. Glädjen var stor när man den 11 oktober återigen kunde fira gudstjänst och inviga den nya kyrkan.​

Lunds stift stöttar utbildning till skräddare

Lunds stift har också gett bidrag till en skrädderiutbildning. En grupp fick en order av UNHCR att under ett par veckor sy munskydd. Denna extra inkomst var förstås mycket välkommen. Sedan slutet av oktober är skrädderigruppen igång igen med att sy kläder. De har sänt oss en video som berättar om arbetet i lägret och om sin vision och inriktning med att åter bygga upp hoppet.