Mörkhyad kvinna sitter vid ett skrivbord.
Foto: Marie Körner

Joyce håller ordning på skolor, sjukhus och praktikanter

Nyhet

Rev Joyce Kibanga i North Eastern Diocese i Tanzania tillhör personalen på stiftskansliet i Lushoto och har många skilda uppgifter. I den här artikeln får du lära känna henne och stiftets arbete.

Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör?

- Mitt namn är Joyce Sosthenes Kibanga och jag är änka och har tre vuxna barn, två pojkar och en flicka i åldrarna 19-29 år. Jag är präst med en fil kand examen i socialt arbete och senare har jag studerat vidare och tagit en Masterexamen i diakonistudier. För närvarande arbetar jag som avdelningschef för det sociala arbetet i mitt stift.

Inom avdelningen för social service har vi ansvar för följande institutioner:

  • Lwandai Secondary school – närmast att jämföra med en gymnasieskola
  • Bangala Lutheran Junior Seminary – där vi utbildar evangelister och kyrkomusiker
  • Bumbuli Lutheran hospital – ett sjukhus som drivs i samarbete med staten
  • Lutindi Hospital for Mentally inpatients – ett mentalsjukhus med en välutbyggd  terapiavdelning där patienterna bland annat paketerar te för försäljning
  • Irente Children´s home – ett barnhem för barn i åldrarna 0–2 år kombinerat med en  barnskötarutbildning
  • Irente School for the Blind – en blindskola där flera av eleverna har blivit blinda för att de har albinism 
  •  Rainbow School for Mentally Disabled and Autistic children – en särskola för barn  med funktionshinder
  • Bumbuli College of Health and Allied Sciences – en vårdskola

Genom dessa institutioner fullbordar stiftet sitt uppdrag att stärka och ta ansvar för de marginaliserade och de med särskilda behov i samhället. Dessutom utrustar vi unga människor genom att ge dem utbildning som utvecklar dem och som förbättrar deras chanser i livet både när det gäller familj och i samhället.

Joyce, du har varit kontaktperson för Lunds stifts praktikanter på plats i NED och deras lokala ledare, vad anser du att detta program innebär för stiftet och för praktikanterna själva?

- Detta är ett program som ger unga människor möjligheten att uppleva en ny kultur och erövra nya sociala färdigheter. De bidrar med sin tid, sin kunskap och sina färdigheter för att göra skillnad på ett område som betyder något för dem. På grund av coronapandemin så har det varit nödvändigt att göra en paus. När det är möjligt att starta upp igen så ser NED fram emot att ta emot fler unga volontärer som har ett stort tålamod, stor kreativitet, ödmjukhet och är fyllda av passion för sitt arbete och dessutom har förmåga att arbeta i ett team. Det är en fördel om de volontärer som kommer har kunskap och erfarenheter som kan vara användbara på den aktuella institutionen.

Praktikantprogrammet bidrar med mycket värdefullt till stiftets arbete för att uppnå vårt uppdrag och våra syften. Det blir också utvecklande för vår personal eftersom de får ta del av praktikanternas kunskap, erfarenheter och praktiska färdigheter.

Stiftet har genomgått stora förändringar på sista tiden, kan du berätta?

- I samband med valet av en ny biskop har stiftet fått ett nytt ledarteam både här på stiftskansliet och då det gäller nya prostar ute i kontrakten. Det är också i övrigt ny personal som tillkommit på stiftskontoret och på stiftets institutioner.

Ett mer effektivt sätt att arbeta och återrapportera har införts. Detta har inneburit förbättrade resultat och att initiativ till förbättringar har kunnat implementeras.