Foto: Maria Lundström

Jourhavande präst 65 år - en livräddare och en röst som gör skillnad

Den 7 februari 2021 har jourhavande präst funnits i 65 år. Det är en verksamhet som bara blir mer och mer efterfrågad, särskilt i dessa pandemitider. En som vet det av egen erfarenhet är prästen Maria Alm, samordnare för jourhavande präst i Lunds stift.

Maria Alm har haft rollen som samordnare sedan 2017. Att arbeta som jourhavande präst kan bokstavligen göra skillnad mellan liv och död:

- Att hålla någon över vattenytan medan de väntar på ambulansen, att förhindra att någon gör våld på sig själv, att ge den mobbade kraft, att lyckas övertyga tonåringen att prata med sin mamma. Vi sysslar verkligen med allt.

Nu har pandemin ytterligare lagt sten på börda. Hur har jourhavande präst påverkats av pandemin?

- Telefonjoursverksamheten har utsatts för ett enormt tryck. Vi har därför satt in extra resurser sedan mars 2020. Under 2020 besvarades fler än 100 000 telefonsamtal. Vi håller numera öppet klockan 17-06 årets alla dagar.

Chattfunktionen har ökat med 100 procent, säger Maria och berättar att chatten från och med januari 2021 utökats från fem till sju kvällar klockan 20-24.

Maria Alm har haft fokus på själavård sedan studietiden på universitetet och ägnat sig åt själavård under hela sin tid som präst. Hon har genomgått Sankt Lukas grundutbildning i terapi och Lunds stifts fördjupade själavårdsutbildning, fått redskap och samlat på sig erfarenheter. I Burlövs församling där Maria arbetar är behovet av samtal stort. 

Hur står det till med måendet nu jämfört när du började som präst?

- Den psykiska ohälsan har ökat i alla åldersgrupper. Jag sitter med i Svenska kyrkans jourhavande präst chatt sedan 2014. Det första året tog vi emot 600 samtal. Trycket och behovet ökar ständigt. Samtalen kommer framförallt från unga.

Är jourhavande präst en temperaturmätare på måendet i vårt land? 

- Ja, det kan man säga. Måendet blir allt sämre. Idag träffar vi fler som lider av psykisk ohälsa än vad vi gjorde i slutet av 1900-talet.

Generellt är det äldre personer som ringer till jourhavande präst medan de yngre i högre grad använder sig av chatten. När det rör sig om suicid, det vill säga självmord, är det en av de vanligaste frågorna som lyfts i chatten.

- Jag tror det beror på att de som skriver inte behöver höra den mottagande personens reaktion och röst. Det blir ett filter till. Det är också det som gör det svårt att chatta. Du ser bara det som står på skärmen. Det finns inga andra signaler att läsa av.

Den absoluta tystnadsplikten central. Tystnadsplikten är något av det viktigaste vi har, inte minst när människor är i kris.

Prästen Maria Alm

Hur lär man sig att hantera samtalen?

- Genom att göra det ofta och genom handledning både enskilt och i grupp. Att få handledning är a och o när du är själavårdare.

- Alla kanaler vi har är till för att avvärja kriser. Det finns ett oändligt behov. Det har blivit ännu tydligare för mig sedan jag blev jourhavande präst. Vi har stammisar som återkommer på telefon eller via chatt. Egentligen borde vi inte ha vane-chattare eller vane-ringare, men de behöver oss. De behöver bekräftelse och de behöver veta att vi finns där.

De flesta samtalen rör sig om sjukdom, ensamhet, suicidtankar, ilska, sorg. Att inte ha fått sina behov tillgodosedda inom vården. Och så relationsproblem av skiftande karaktär. 

Spännvidden är väldigt stor konstaterar Maria.

- Vi har också de som berättar om det svåraste de varit med om. Om förlusten av en partner eller en vän. Om övergrepp. Om något oförlåtligt som de själva gjort. Att våga berätta för oss präster kan vara steg nummer ett. Det är ett stort steg. Ibland vågar de gå vidare och söka hjälp efter det där första samtalet.

Vad ger det dig?

- Vissa gånger ger det en känsla av att jag gjort något meningsfullt och bra. Att jag just där och just då gjort skillnad för en medmänniska.

Maria berättar att kännedomen om den absoluta tystnadsplikten är stor men att många ändå frågar om vad som gäller för att vara säkra. 

- Det händer också att folk vill be med oss. Det kan handla om förlåtelse och bikt. Här är den absoluta tystnadsplikten central. Tystnadsplikten är något av det viktigaste vi har, inte minst när människor är i kris.

Varför brinner du för detta?

-Därför att jag tycker att det är mycket angeläget att människor har någon att prata med. I samhället idag finns en sådan oändligt stor ensamhet. Mötesplatserna var få redan innan pandemin slog till.

Som präst och aktiv i sociala medier måste man vara mycket noggrann med det man skriver, välja sina ord och kunna stå för det man skriver påpekar Maria. En utmaning med jourhavande präst är att möta människors ilska och besvikelse.

- Sociala medier har så utbredd och stor påverkan idag. Tonen i samhället har hårdnat. Det finns mycket hot, hat och ibland fula förslag.

Hur bemöter du det?

- Jag försöker ta reda på vad det egentligen handlar om, men gränserna måste dras.  Det händer att jag måste bryta en chatt eller ett samtal. Vänligt men bestämt.

Det finns riktlinjer att utgå ifrån. Bland annat har jourhavande präst ungefärliga tidsramar att hålla sig till, 30-35 minuter för ett telefonsamtal och 40-45 minuter för en chatt. Tanken är att så många som möjligt ska få tillgång till jourtjänsten.

- Men flexibilitet finns. Om jag är den enda livlinan släpper jag såklart inte taget.

Maria Lundström

Här kan du läsa mer om jourhavande präst och hitta aktuell statistik

FAKTA MARIA ALM

Samordnare för jourhavande präst i Lunds stift på halvtid med början februari 2017. Prästvigd 1989. Arbetat som präst i tio år i Vellinge församling. Sedan 2001 komminister i Burlövs församling. Arbetat med självavård under hela sin prästgärning och med Jourhavande präst på nätet sedan 2014. Ett av de största uppdragen är att hitta nya. Nyrekrytering av jourhavande präster är en viktig uppgift. Dessutom arbetar Maria med samordning, schemaläggning och grupphandledning av telefonpräster.

Svenska kyrkan finns på facebook, instagram och twitter, med prästerlig närvaro framför allt på facebook och twitter. På nationell nivå arbetar numera Charlotte Frycklund som präst på heltid på sociala medier. Charlottes tjänst utökades från en halvtid till en heltid i april 2016.

Kommentera: