Meny

Konstnären Johan Falkman missionerar med Bibeln som inspirationskälla

I ateljén intill den brusande gatan i Malmö råder full aktivitet. En tidsresa pågår. En maskör är i färd med att omvandla en grupp unga till bibliska figurer. Med hjälp av puder, peruker och borstar förflyttas Iphonegenerationen vid sminkbordet till mellanöstern för 2000 år sedan.

Med raska fingrar trollas historien fram. De tidstypiska kläderna som hänger på galgarna gör sitt till. Rosalie Sellberg och Agneta von Gegerfelt, maskörer och perukmakare vid Malmö Stadsteater, är proffsen som gör det möjligt.

Konstnären Johan Falkman är mitt uppe i sitt största projekt någonsin - att skapa porträtt från tre kontinenter: Sydafrika, Sverige och Mexiko. Arbetet, som ska mynna ut i 50-talet målningar och skulpturer, tog fart för ett år sedan. Med början våren 2020 ska utställningen visas och kommer att turnera i Mexiko, Syd- och Mellanamerika, Europa och Sydafrika.

Vad är mest spännande hittills med arbetet?

- Definitivt mötet med alla människor, säger Johan.

Uppstart Malmö har försett projektet med modeller. Organisationen hjälper unga in i arbetslivet, bland annat genom att starta eget. Många av modellerna kommer från muslimska länder som Iran och Egypten.

- För vissa av dem är det kontroversiellt med Bibeln men det brukar bli så att en väldig entusiasm väcks hos dem. Karaktärerna är så dramatiska. De blir nyfikna och vill veta mer. Många av dem känner till platserna där scenerna utspelar sig.

Ibland använder Johan modeller som allmänna statister, ibland spelar de specifika roller. Det händer också att professionellt tränade skådespelare engageras. Just idag är det Alex Jubell som gestaltar Adam.

- Det är mycket givande att träffa alla dessa ungdomar från olika kulturer. Här får de en roll och ett sammanhang. De blir sedda med respekt och det märker jag hur de växer av. Projektet förenar dem och leder till nya kontakter och vänskaper. Det är en enorm tillfredsställelse att se gemenskapen mellan dem. 

För några månader sedan var du och ett team i Sydafrika där scener ur Bibeln iscensatte i storslagna landskap. Hur var det?

- Jag använder samma metodik där som här. Tillvägagångssättet med kostymer och masker är detsamma, men i Sydafrika målar jag mycket utomhus. Det blir en större dramatik. Modellerna är bybor från bergen. Även om de har mobiltelefoner så lever de nära naturen och sitt ursprung. Det finns en besjälning som skapar en spänning.

Johans projekt uppmärksammades av Afrikas största tv-kanal ENCA, som når ut till miljoner människor. De gjorde ett program med titeln The Black Bible.

Varför har du valt att utgå från Bibeln?

- Inspirationen kommer från Gustave Dorés illustrerade bibelutgåva från 1800-talets slut, säger Johan medan han bläddrar i den tunga och omfångsrika volymen.

Boken, som ligger framme bland penslar och färgtuber, är en gåva och en av Johans käraste ägodelar.

- Det finns så mycket att hämta här. Dorés bibel är helig för mig. Det är en stor magisk bok med filmisk effekt. Du kliver in i en fantastisk värld full av symboler och berättelser.

- Doré skildrar massvis av bibelberättelser som varit nya för mig. När dessa illustrationer publicerades var personerna och vad de uträttat kända av var och varannan. Vem är till exempel Rispa? Det vet knappt teologerna själva. Vi har inte den graden av bibelkunskap eller religiositet idag.

I kyrkorna har det blivit ett mycket större fokus på nya testamentet och dess budskap. Gamla testamentet har fått träda tillbaka. De historierna äger inte samma helighet i vår tid, menar Johan. 

- Det här projektet uppmuntrar oss att se på Bibeln på ett annorlunda vis och skapar en tillhörighet. Det är vackert att uppleva, säger Atoosa Farahmand, omgiven av Jonas Assaad och Faryad Mortazavi. Bild: Maria Lundström

Historier med enorm relevans

- Ta kung Saul och hans hov. Om detta finns det hela kapitel om hur de krigar, torterar och avrättar på grymmaste vis. IS framstår som rena Disneyfilmen i jämförelse. Det IS gör är inget nytt. I striderna runt Eufrat och Tigris i Bibeln kan det handla om att 30 000 halshuggs på en dag.

Det saknas kännedom om dessa historier i människors medvetande men de borde få en enorm relevans efter det som hänt i Irak, Afghanistan och Syrien.  

- Så få känner till gamla testamentets berättelser men när man arbetar med dem får de liv igen. Berättelserna blir heliga på nytt.

En annan viktig källa till inspiration för Johan är den fascinerande samling av kyrklig medeltidskonst som ryms på Historiska museet i Lund. Här finns mycket att hämta. Och sist men inte minst är samarbetet med de välkända skådespelarna Lars Humble och Börje Ahlstedt, som deltar i projektet, givande.

Än en gång väljer du att ha Bibeln i centrum - är ämnet outsinligt?

- Jag har jobbat med Bibeln som tema genomgående i mitt konstnärskap. Och det kommer att fortsätta. Fascinationen för religiösa teman är bestående. Utifrån konstens synvinkel har Jesu korsfästelse genom tiderna haft en enormt stark symbolisk innebörd och betydelse. Här finns stoff för ett helt liv.

Religion och konst - hur hör de ihop?

- De är djupt förbundna med varandra. All västerländsk konst utgår från religion. Religion är fundamentet. Det var först från och med senrenässansen som man började måla annat, men bibliska teman lever vidare i konsten än idag. Konst som inte har koppling till religion är utan förankring. Vill man vara konstnär måste man bilda sig, annars har man ingen rätt att utöva yrket, anser Johan.

Den kristna missionen, en seriös sådan, har som mål att väcka kunskap och bildning till liv. Om man lyckas skapar man medvetna upplysta människor som tror på sig själva. Man lyfter människor. I kristendom är det praktik och handling som räknas.

Ordet mission för dig?

- För mig handlar det om hur man sprider den kristna tron och berättelserna.  Idag går människor till kyrkan för att de vill det, inte för att de måste. Det är något att ta vara på. Det gör att det finns en enorm potential för kyrkan. 

Är du som konstnär en slags missionär?

- Ja, det blir man ju. Som konstnär vill man väcka nyfikenhet, man vill att folk ska intressera sig. Konst är också mission, konsten ska ju nå ut. Konst skapas inte i ett vakuum utan i relation. Det är missionerande på det viset. 

Hur ska kyrkan göra för att nå ut och vara relevant för dagens människor?

- Man har försökt skapa mjuka värden, det är babyrosa och babyblått. Därmed har dramatiken, svärtan och det svåra tagits bort. Det kan vara en sorts infantilisering som gör att man förlorar folk. Allt i bibeln är kontroversiellt. Många är rädda för det, vill inte befatta sig med det och vill vara neutrala.

Att vara troende är ingen gratis nyckel till acceptans. Många dörrar stängs. Människor är rädda för domen, för döden, för martyrskapet - det är skrämmande.

- Ska man nå ut tror jag att kyrkan måste lämna ett urvattnat budskap bakom sig. Tvärtom borde man gå tillbaka till källorna för att verkligen arbeta med de svåra och utmanande frågorna. Bjud in på ett annat vis. Skapa kontakt med konstnärerna. Beställ angelägen, stark, figurativ kristen konst till kyrkorummen. Även musiken är viktig. Fyll kyrkorna med kör- och orgelverk. Det drar.

Mer gränsöverskridande arbete behövs också göras när det gäller ekumeniken. Här är nyckelorden att öppna upp, dela med sig och närma sig varandra utan att ge avkall på den egna traditionen, menar Johan. 

- Jag har länge haft en dröm om att skapa en skulptur i Malmö där alla religioner och traditioner förenas. Detta som en symbol för fred, som visar hur vi berikar varandra och hur vi alla hör ihop.

Målningar som blir levande 

På den många meter stora duk Johan just nu målar i ateljén i Malmö framställs kvinnan med de sju sönerna. Den syriske kungen Antiochos den IV som invaderade Jerusalem var trogen den falske guden Baal. Judarna gjorde uppror. Då tvingades de att äta griskött. Hur det slutade? Jo, Elasar, spelad av Börje Ahlstedt, blev martyr och kvinnan med de sju sönerna dödades på grymmast tänkbara vis.

- Denna Pietamålning kommer att bli levande och iscensättas i någon av Malmös kyrkor i form av bibeltablåer, berättar Johan som också är pjäsförfattare.

- Carl-Adam Landström, organist i Sankt Petri kyrka ska medverka med musik på orgel. Det kommer att bli häftigt! 

I rummet intill är det dags för modellerna att avkläda sig sina roller. Atoosa Farahmand får frågan vad hon tar med sig från tiden som modell.

- Jag har mina rötter i Iran. Det är en fantastisk upplevelse att vara med i projektet. Det handlar om så mycket mer än att vara modell. Det har varit en välsignelse att vara en del av detta och att få tillfälle att möta människor från olika länder med olika bakgrund.

-Jag arbetar också med konst och jag har lärt mig mycket. Det är imponerande att uppleva Johans konstnärskap, respekten han visar och professionaliteten.

Syrisk prinsessa

- Jag ska föreställa en syrisk prinsessa. Jag gillar hur Johan leker med karaktärerna från Bibeln, hur stereotyper utmanas, hur gränser överskrids. Religion tillhör alla oavsett bakgrund, hudfärg med mera. Projektet uppmuntrar oss att se på Bibeln på ett annorlunda vis och skapar en tillhörighet. Jag är inte religiös, men det är vackert att uppleva.   

Maria Lundström

FAKTA

Aktuell: Johan Falkman bördig från Trelleborg har en längre tid skapat verk - oljemålningar, teckningar och skulpturer - till en stor utställning. Malmöföretagaren Dan Olofsson hör till sponsorerna.

Bakgrund: Född och uppvuxen i Trelleborg 1967. Verksam i Malmö. Genombrottet blev porträttutställningen Odödlighet - Porträtt av läkare i Lund, Kulturen 2006. Utställningen slog publikrekord. På stiftskansliets gård i Lund finns sedan 2017 Johan Falkmans byster av påve Franciskus och Martin Luther till beskådan. Verken är donerade av Anders Jarlskog.

Se bildspelet från Johans ateljé här nedan

Kommentera: