En man och två kvinnor sitter runt ett bord och arbetar med två laptops, papper och pärm.
Foto: Helena Linder

Involvera och inspirera - nyckelord i kursen ”Att vara kyrka”

Nyhet Publicerad Ändrad

I S:t Andreas kyrka i Malmö har de ideella medarbetarna alltid varit många. I dagsläget är ett drygt 50-tal ideella engagerade i olika verksamheter, gudstjänster och mötesplatser. Men för att utveckla arbetet, bygga för framtiden och få ännu fler att engagera sig, går anställda och ideella tillsammans nu utbildningen ”Att vara kyrka” på Helsjöns folkhögskola.

Stimulerande undervisning och lärorikt erfarenhetsutbyte

Johan Jesperson, arbetsledande präst, Kristina Markström, församlingspedagog och Maria Haglund Börjesson, förtroendevald och ideell, började i september 2022 på utbildningen ”Att vara kyrka” som ges av Helsjöns folkhögskola i samarbete med Lunds stift, Göteborgs stift, Skara stift och Ideellt forum.

Johan, Kristina och Maria är överens. ”Att vara kyrka” är en mycket givande utbildning.

-Det är en väldigt bra kurs på många olika sätt. Stimulerande undervisning och samtal. Inte minst mötet med anställda och ideella från andra ställen i landet har varit givande, säger Johan Jesperson.

-Att få vara med om kursen "Att vara kyrka" är en alltigenom positiv upplevelse. Kursledarna är professionella och erfarna och blandar lyssna/göra/reflektera på ett mycket pedagogiskt sätt. Vi har ett bra och lärorikt erfarenhetsutbyte, dels på våra träffar, dels genom vår Facebook-grupp. Jag har lärt mig mycket, fått svar på många tankar och frågor, säger Maria Haglund Börjesson.

En kurs för den som vill utveckla arbetet med ideella

Utbildningen vänder sig till församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Under kursen får deltagarna hjälp att se sin församling och den egna rollen i arbetet med ideella medarbetare. Frågor som diskuteras är bland annat det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter, juridiska frågor, rekrytering, utbildning och uppmuntran. Utbildningen ska mynna ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med ideella medarbetare i den egna församlingen.

Utbildningen mynnar ut i en utvecklingsplan 

Under hösten träffades kursdeltagarna två gånger på Helsjöns folkhögskola och en gång digitalt. Nu återstår två avslutningsdagar på Helsjön för deltagarna från S:t Andreas kyrka och att färdigställa utvecklingsplanen för arbetet med ideella medarbetare.

-Just nu håller vi tre på att skriva färdigt utvecklingsplanen. Den ska ge bättre struktur och organisation av det arbete som redan görs men även ge möjligheten att tänka nytt och större kring att vara kyrka och kring det ideella arbetet. Vi vill bli bättre på att möjliggöra människors engagemang i S.t Andreas kyrka och jobba för en tydligare ”vi-känsla” där vi tillsammans bär kyrkan med våra olika gåvor i olika uppgifter, säger Kristina Markström.

Man har redan bildat en referensgrupp i församlingen:

-Vi har bildat en referensgrupp bestående av oss tre kursdeltagare och två ideella som planerar det fortsatta arbetet. Förra veckan bjöd vi in alla nuvarande ideella för att involvera dem och i söndags, 5 mars hade vi ett samtal vid kaffet efter högmässan med den gudstjänstfirande församlingen. Så vi är på god väg.
Vi har också upplevt att det är en stor fördel att ha arbetsledaren med som en av kursdeltagarna.

 

Mer om utbildningen "Att vara kyrka" på Helsjöns folkhögskola

Tre kvinnor sitter utomhus i solen runt ett bord och samtalar.

Att vara kyrka - en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

"Att vara kyrka" är en processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. Utbildningen vänder sig till församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang. Utbildningen anordnas av Lunds-, Göteborgs- och Skara stift tillsammans med Helsjöns folkhögskola.