Kyrkvind.
Foto: Karl-Magnus Melin

Historisk hantverkskonst kartlagd

Nyhet Publicerad

I ett webbinarium 28 oktober 2022 presenterades resultaten av flera års forskning kring medeltida timmermanskonst, kalkbruk och kalkmåleri samt glasmåleri i Lunds stifts kyrkor. Även resultatet från Kulturens projekt ”Yttertaken på kyrkorna i Lunds stift”, presenterades. På den här sidan kan du ta del av presentationerna i efterhand.

Tre stiftsprojekt om hantverkskonst 

Sedan 2014 har kyrkvindarna i Lunds stift varit i fokus för forskare i tre olika stiftsprojekt. Det har klättrats och krupits, uppmätts och fotograferats. Den medeltida timmermanskonsten, kalkbruket och kalkmåleriet har undersökts och dokumenterats. Nu är dessa långvariga projekt som finansierats med kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) äntligen helt klara.

Här nedan kan du ta del av resultatet i form av presentationerna från webbinariet som hölls 28 oktober. Fullständiga slutrapporter i pdf-format kommer att finnas tillgängliga här senast i mitten av december 2022. 

Historisk timmermanskonst i Lunds stift

Stiftsprojektet ”Historisk timmermanskonst i Lunds stift” har fokuserat på hantverkspår i och på träkonstruktioner, framför allt på kyrkvindar där gamla strukturer finns kvar bland annat i takstolar och infogat i murverk. Ett antal dörrar och fönsterkarmar från medeltiden har också studerats. Dendrokronologiska analyser har gjorts för att datera de gamla trädelarna i kyrkobyggnaderna. Sedan 2014 har projektet pågått under ledning av Karl-Magnus Melin, timmerman och doktorand vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Fynden på kyrkvindar - orörda spår och grafitti från 1100-talet

Vad händer på kyrkvindarna? Vi ställer frågan till Karl-Magnus Melin, timmerman och doktorand, som deltagit i Lunds stifts inventering av medeltida kyrkvindar tillsammans med antikvarier och arkeologer.

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

År 2017 inleddes stiftsprojektet ”Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift” av konservatorerna Hanna Eriksson och Inger Wedberg samt murarmästaren Henrik Nilsson. De har haft sikte på både puts och målerier som blivit kvar på kyrkvindar när romanska tak byggdes om till gotiska valv. Dessa fragmentariska ytor är fantastiska tidskapslar där både material, hantverksmetoder och bildframställningar bevarats orörda.

Glasmåleri i Lunds stift

Antikvarien Jonas Haas har genomfört stiftsprojektet ”Glasmåleri i Lunds stift”. För första gången har vi nu en sammanställning av alla glasmålerier i stiftets kyrkor. Projektet belyser också upphovspersoner och ateljéer som varit verksamma inom stiftet. Kunskap om dessa konstverk gör det mycket lättare att uppskatta och bevara denna del av det kyrkliga kulturarvet.

Yttertaken på kyrkorna i Lunds stift

Forskarna Mattias Karlsson och Karl-Magnus Melin har på uppdrag av Kulturen i Lund sammanställt omfattande kunskap om material och teknik gällande takläggning under århundraden i Lunds stift.

Sveriges största sammanhållna kulturarv

Med många värdefulla kyrkor, inventarier och kyrkogårdar ansvarar Svenska kyrkan för landets största sammanhållna kulturarv. Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönehus som hör till Svenska kyrkan. Bara i Lunds stift finns drygt 500 kyrkobyggnader, fulla av historia. Stiftet hjälper församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt.