Foto: Maria Lundström

Pilgrimsvandra och väck engagemang för klimatet

Hallå där… Magnus Malmgren, pilgrimspräst, hur går det med planeringen av pilgrimsvandringen Walk for Future där man ska vandra 100 dagar för klimatets skull?

- Det är bara bra tack! Jag kommer just från ett möte med de församlingar som finns längs med vägen. Pandemin ställer extra krav på tänk och strategier så att alla som vill kan vara delaktiga. Tre stift - Linköping, Växjö och Lund - är aktiva i planeringsarbetet och vi har dessutom kontakter med en rad organisationer som vi samverkar med, både i och utanför Sverige, säger Magnus Malmgren som är pilgrimspräst på Pilgrimscentrum Liberiet i Lund.

Utgångspunkten är ju Vadstena och målet är Glasgow och klimatmötet i november. Ska du själv vandra hela sträckan?

- Nej, jag kommer dock att hoppa in och ut i vandringen på ett antal platser. Fortsätter pandemirestriktionerna kan det komma att bli vandringar i separata konstellationer med smågrupper om åtta personer. Men vi hoppas på bättre tider tills dess att vandringen drar igång i augusti i år.

Hur många förväntas delta?

- Det är såklart svårt att sia om men intresset är redan stort. Vi har i dagsläget ett 70-tal anmälda som vill vandra kortare eller längre del av sträckan. Målet är att så många som möjligt ska kunna vara delaktiga. Utmaningen är pandemiläget. Vi hoppas på kunna gå tillsammans i större grupper.

Vad hoppas du på att vandringen ska åstadkomma?

- Med klimatvandringen vill vi påminna oss själva och andra om att vi behöver möta klimatkrisens utmaningar här och nu tillsammans.Tanken är att väcka engagemang och uppmärksamhet kring klimatfrågan. Att vandra innebär en existentiell resa för den som deltar. Det handlar om att förändra och ställa om sitt eget liv på allvar och på djupet ta in och bli berörd av den pågående klimatkrisen.  

- Vi vill också skapa mötesplatser där vandringen går fram och ge tillfälle till dialog i både mindre och större sammanhang. Vi vill påverka lokalt och i vidare cirklar. Vart vandrarna är kommer blir det möjlighet att aktualisera klimatfrågan.  

- Det andliga ska lyftas fram och vävas in. Klimatkrisen är en andlig kris. Det är viktigt att hitta hopp och uthållighet för det som vi kan rädda. Vi ska inte förtvivla eller ge upp.

Hur hänger pilgrimsvandring ihop med klimatet?

- Pilgrimsvandring är ett uttryck för ett hållbart liv och ett sökande efter det enkla. Det är att upptäcka de stora upplevelserna i det enkla.

Det ska hända en rad saker när vandringen kommer till Lund den 18 augusti. Men även i Malmö ska Walk for Future ge eko eller hur?

- Absolut! När vi kommer till Malmö den 20 augusti pågår ett jättestort evenemang, World pride. Temat för det mötet har ett hållbarhetstema så det finns en naturlig koppling till vår vandring. Vi ska gå in i World pride och bidra på olika sätt. 

Vad pågår nu och framöver? 

- Vi är många som hjälps åt och är involverade. I Lunds stift håller vi som bäst på med förankringsarbete, vi sprider kunskap, tar fram digitala program, temasamtal och inspirationsfilmer. 

- Det finns en hemsida som ständigt fylls på med nytt material, inspiration och tips. Där kan man bland annat hitta flera filmade samtal med alltifrån en fladdermusforskare till en skådespelerska. Kika in där om du vill vet mer eller hålla dig uppdaterad. Och hör gärna av dig om du har tankar och idéer!

- I höst är tanken att kunna arrangera små pilgrimsdagar runt om i vårt stift. På varje plats lyfts det som är aktuellt just där. Det kan vara ett samarbete med länsstyrelsen, eller ett projekt kring återbruk, återvinning och hållbarhet. Det blir spännande att visa upp vad som pågår lokalt och inspirera varandra.

Maria Lundström

Vill du veta mer? Kontakta magnus.malmgren@svenskakyrkan.se 

Pilgrim's Walk for Future är en gigantisk manifestation på nästan 200 mil där alla kan delta. I 100 dagar pilgrimsvandrar människor genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Färden över vattnet kommer ske med segelbåt. På vägen passerar de bland annat Lund och Malmö. När vandringen når Lund är tanken att det ska ske olika event som utställningar, mässor, dans på domkyrkoplatsen med mera. Även i Malmö kommer Walk for Future att ge eko. 

Projektet är ett samarbete mellan Lunds stift, Växjö stift och Linköpings stift och är en del av Svenska kyrkans nationella färdplan för klimatet. Planen är att vandringen ska starta i Vadstena under sommaren 2021 och vara framme i Glasgow lagom till klimatmötet i 1-12 november 2021.

Med tanke på pandemin kan programmet för Walk for Future komma att ändras med kort varsel. Håll dig därför uppdaterad via hemsidan där du också kan anmäla dig. 

Här finns hemsidan: www.walkforfuture.se

Se även hemsidan Pilgrimsvägen 

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Detta arbete pågår som bäst. Du kan läsa mer om det och om Lunds stift hållbarhetsarbete här.