Montage av bild på man med rakat huvud och glasögon och matkassar utanför en öppen dörr.
Foto: Montage. Foto: Matilda Audas Björkholm och Kristin Lidell/Ikon.

Föreläsningsserie om kyrkans roll i samhället

Nyhet Publicerad

Hösten 2023 bjuder stiftskansliet i Lund in till en föreläsningsserie om kyrkans roll i samhället. Hör Patrik Hagman prata om kyrkans engagemang i samhällsfrågor, Frida Mannerfelt om vad det innebär att vara kyrka i en digital kultur och David Thurfjell om religionens roll i samhället. Varje föreläsning följs av ett samtal.

Man med rakat huvud, glasögon och skägg.
Patrik Hagman föreläser 13 september 2023 i Skurups församlingshem. Foto: Matilda Audas Björkholm.

Kyrkan i samhället - Politisk men inte partipolitisk?

Det finns en bred förväntan på att Svenska kyrkan ska engagera sig i aktuella samhällsfrågor och aktivt ta ställning mot orättvisor och missförhållanden. Förväntningarna finns både bland dem som är aktiva inom kyrkan, hos andra samhällsaktörer och hos allmänheten. Kritiken mot att kyrkan tar en aktiv del i samhället pekar ofta på att kyrkan är för partipolitisk. 

Patrik Hagman, docent i politisk teologi, undersöker i sina böcker och artiklar folkkyrkans nutida situation ur ett politisk-teologiskt perspektiv. Hagman lyfter idén om en kyrka utan tydliga gränser mot samhället och beskriver kristendomen som en aktör med både samhällelig och politisk relevans.

13 september föreläser Patrik Hagman i Skurups församlingshem klockan 13.30–16. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Föranmälan krävs och görs via mejl till per.kristiansson@svenskakyrkan.se

Kvinna med axellångt hår och röda läppar.
Frida Mannerfelt föreläser 11 oktober 2023 i församlingshemmet i Höör. Foto: Kenneth Ruona.

Kyrkan i samhället - Att vara eller inte vara i en digital kultur

Vad innebär det att vara och verka som kyrka i en digital kultur, utöva digital religion och göra digital teologi? Hur kan kyrkan tänka kreativt och konstruktivt, utan att samtidigt förlora sin egen unika röst? 11 oktober klockan 13.30-16 i föreläser Frida Mannerfelt kring frågeställningarna i församlingshemmet i Höör. 

Frida är präst i Kvistofta pastorat, lärare på Enskilda högskolan och Lund universitet, och forskare i praktisk teologi. Hon disputerade 2023 på avhandlingen "Co-preaching: the Practice of Preaching in Digital Culture and
Spaces" som bygger på en rad studier av digitalt förmedlad predikan i protestantiska kyrkor i Sverige. Frida har medverkat i en rad forskningsprojekt som har med kyrka och digitalisering att göra.

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för allmänheten.
Anmäl dig senast 27 september via Trippus

Svartklädd man med keps sitter på en stol.
David Thurfjell föreläser 23 november 2023 på Kyrkans hus i Ronneby. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Kyrkan i samhället – Har religion en roll i samhället?

Genom historien har religion format världsbilder, livshållningar och samhällen, gjort tillvaron svårtolkad, mångbottnad och motsägelsefull för människor, men också levande och meningsfull. 23 november kl.13.30-16 föreläser David Thurfjell på Kyrkans hus i Ronneby. David menar att oavsett vad vi tycker om den, visar religionen inga tecken på att försvinna. Han kommer utifrån sin forskning belysa varför det är så och vilken längtan religionen svarar mot.

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Titeln på hans senaste bok är ”En lockton i ödemarken, om människans förmåga att besjäla världen”. Han är en av årets Sommarpratare i P1.

Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Anmäl dig senast 9 november via Trippus.