Foto: Ikon bildbank

Stöd och samtal

Studentprästerna erbjuder studenter och anställda vid Lunds universitet stöd och samtal.

Samtalsstöd

Vi i Studentprästerna finns till för att lyssna och prata om det som är viktigt för dig. Du kan vara troende eller inte - alla är välkomna. Vi är en del av det studiesociala nätverket vid Lunds universitet och SLU och har tystnadsplikt. Ring 046-71 87 35 eller mejla studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se. Vill du komma i kontakt med en specifik person? Telefonnummer och e-postadresser finner du här.

Studietiden är en viktig period i livet. Att plugga innebär att träffa nya vänner, vidga sina vyer och formas av nya erfarenheter. Studentlivet ställer också höga krav och ibland kan det bli för mycket. 

Vi finns här för att prata med om livets små och stora frågor, till exempel om vägval, relationer, tro och tvivel. Vi tror oss inte ha facit till livet men vi är övertygade om att det mesta är pratbart. 

Vi finns till för alla, oavsett tro eller livsåskådning. Vi har möjlighet att ta emot för samtal i våra lokaler, digitalt eller på telefon. 

Vi välkomnar också universitetspersonal på samtal!

Sorgegrupp

Sorgen är inte en tunnel. Sorgen är ett landskap vi ska vandra i…

Att förlora någon närstående är svårt och vår erfarenhet är att om man får dela sorgen med andra kan den bli lättare att bära. Sorgegruppen startar i allhelgonatid eller vid behov och träffas ca sex gånger på eftermiddags-kvällstid, vi vänder oss främst till studenter och unga vuxna i åldersgruppen 20–35 år.

Gruppen leds av våra präster och samtalen kretsar kring sorgebearbetning, hur man själv och ens närstående har reagerat på dödsfallet och hur man kan leva vidare trots sorgen. Gruppen ska vara ett tryggt rum för alla och vi är noga med att det som sägs under träffarna stannar där. Du är självklart välkommen att delta oavsett livsåskådning. För mer information mejla oss på studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se.

Suicidprevention

Hur kan vi stötta när en vän mår dåligt? Och hur kan vi själva våga prata om vårt eget mående? Och hur kan efterlevande gå vidare trots sorgen efter en nära persons död?

Studentprästerna i Lund ett samarbete med Suicide zero. Varje år, på världssuicidpreventionsdagen 10 september är vi med och arrangerar minnestund tillsammans med SPES. Hör av dig till studentpräst jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se om du vill veta mer. 

Krisstöd 

Studentprästerna finns till för studenter och personal vid Lunds universitet och SLU som en särskild resurs med kunskap i krisstöd och avlastande samtal enskilt eller i grupp. Vi kan kallas in som externt krisstöd vid minnesstunder och övriga samlingar samt vara ett bollplank när operativa krisgrupper aktiveras. Vi nås på tel: 0725934736 eller på mejl till studentpräst stellan.ponnert@svenskakyrkan.se eller genom universitetets larmtelefon: 046 222 07 00. 

Vi samarbetar med universitetens personal, studenthälsan, studentkårer, studentföreningar och nationer vid krissituationer. Vi kan också erbjuda/finnas tillgängliga för medverkan i undervisning inom områden som rör krishantering. 

Nations- och kårvän

Nations-och kårvännen är studentorganisationens egen stödfunktion och kan hjälpa den enskilda studenten eller den operativa ledningen när krisstöd behövs. Men nations-och kårvännens uppgift är i första hand att vara tillgänglig för samtal och rådgivning för nationsmedlemmar och aktiva. Samtalen sker under absolut tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt. 

Ansvarsfördelning

Nationer

Blekingska, Hallands och Malmö nation: pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu

Göteborgs, Helsingkrona, Kalmars, Lunds och Sydskånska nationen: lisa.svensson@svenskakyrkan.se

Kristianstads och Västgöta nation: jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Wermlands och Östgöta nation:  Josefin.GustafssonAndersson@svenskakyrkan.se

Kårer

Agora i Campus Helsingborg: jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

ASP och Lantmätarna i Alnarp: pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu

Corpus Medicum: josefin.gustafssonandersson@svenskakyrkan.se

Humanistiska och teologiska studentkåren: lisa.svensson@svenskayrkan.se

Juridiska föreningen: lisa.svensson@svenskayrkan.se

Lundaekonomernas studentkår: lisa.svensson@svenskayrkan.se

Lunds doktorandkår: jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Lunds naturvetarkår:  pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu

Samhällsvetarkåren: jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö: sofia.tunebro@mau.se

Teknologkåren vid LTH: lisa.svensson@svenskayrkan.se