Domkyrkan mot en fond av påskliljor.
Foto: Kristina Strand Larsson

Stilla vecka och påskhelg i Domkyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Tyst dag inför Stilla veckan

Torsdag före Palmsöndag, den 21 mars är en tyst dag i Domkyrkan. Under dagen använder vi rösten enbart när vi firar gudstjänst. Vi håller rummet tyst och fredat för den egna meditationen. Det går bra att tillbringa en stund i tystnaden, som en retreat mitt i staden.

Dagen riktar in oss mot Stilla veckan. 

Stilla veckan

Palmsöndagens högmässa inleds med en procession runt Domkyrkan. Vi lever oss in i Jesu vandring upp till Jerusalem där dramat tätnar. Vi bär Nordens palmer, sälgkvistar i händerna Stilla veckan har inletts.

Måndag och tisdag 18.30 passionsandakt med musik och läsningar. På måndagen musik av Johan-Magnus Sjöberg. På tisdagen av Lotti, Tavener, Allegri, Britten och Söderberg.

I kvällsmässan den 27 mars läses ur passionshistorien. Varje år läses passionsberättelserna ur ett evangelium, i år är det ur Matteus version vi möter i helgernas och kvällarnas gudstjänster.

Skärtorsdagen

I Skärtorsdagens mässa 18.30 får vi följa hur Jesus instiftar nattvarden och sedan går ut i Getsemane för att be. Mot slutet av mässan kläs altarna av och kyrkan försänks i dunkel. Kyrkorummet representerar denna kväll både den övre salen där Jesus instiftar nattvarden och Getsemane dit Jesus går med sina lärjungar för vaka och bön.

Långfredagen 

Långfredagen är Kristi dödsdag. De levande ljusen är släckta, övrig belysning är dämpad och orgeln och klockorna har tystnat. Gudstjänsterna 11, 15 och 17 följer Jesu väg. Gudstjänst vi Kristi kors kl. 15 firar vi tillsammans med S:t Thomas katolska församling. Gudstjänsten avslutar också dagens långfredagsvandring genom staden.

Den sista gudstjänsten under långfredagen är gravläggningsgudstjänsten som firas i kryptan. I påskfirandet symboliserar kryptan Jesu grav. Efter gravläggningen låses kryptan som sedan är stängd till påsknatten.

Påskafton 

Påskafton är en dag av väntan. Mitt i natten mellan påskafton och påskdag samlas vi till mässa. Vi vandrar liksom kvinnorna i Bibeln till graven. Där möter vi påskens budskap. Påskevangeliet läses, påskljuset tänds och vi ropar ”Ja han är sannerligen uppstånden!”

Påskdagen

Påskdagens högmässa firar uppståndelsen. Texterna vittnar om vårt hopp. Död vänds i liv och kärleken är starkare än hatet. Kristus som vandrar med oss genom lidande och kamp går genom döden för vår skull och öppnar porten till det liv som aldrig kan dö. 

Vi avslutar med att dansa i labyrinten. Det är en urgammal tradition. Labyrintens mitt representerar graven och det finns gamla beskrivningar av hur vandringen och dansen i labyrinten symboliskt är vandringen till den tomma graven och den bortvältrade stenen.

Annandag påsk

I läsningarna på Annandag påsk får vi vandra med några av lärjungarna till Emmaus. Jesus slår följe längs vägen och när brödet bryts känner hans vänner igen honom.

/Lena Sjöstrand