Dramatiskt ljus på pelare och valv i kryptan.
Foto: Kristina Strand Larsson

Kryptan är ett rum byggt av sten och ljus

Nyhet Publicerad Ändrad

År 2023 är ett jubileumsår i Domkyrkan, vår krypta fyller 900 år. Den 30 juni 1123 invigde ärkebiskop Asser kryptans äldsta altare till Johannes döparen, alla profeter och patriarker.

Invigningen 1123

Invigningen skedde ungefär en vecka efter Johannes döparens dag, i midsommartid då ljuset än i dag letar sig in i kryptan på ett särskilt vis och får oss att erfara hur detta rum är byggt av både sten och ljus.


30 juni 2023

Under årets första månader har jubiléet aktualiserats i program, gudstjänster och konserter. Under sommaren och den tidiga hösten intensifieras firandet. Invigningsdagen infaller fredagen den 30 juni. Dagen inleds med en mässa vid det jubilerande altaret.

Just när ljuset leder färgerna från konstglasfönstret av Erika Lagerbielke in i rummet samlas vi där. Fönstret är en födelsedagspresent som togs emot Trettondedag jul i år. Mitt på dagen hålls en högtidsgudstjänst som föregås av en procession i Lund. Dagen avslutas med en konsert klockan 17.00. 


Firandet pågår hela helgen

Lördagen börjar klockan 10.00 med en orgelkonsert med tidigare domkyrkoorganist Tomas Willstedt. Lördagskonserterna har 900-årstema regelbundet under hela året. Sommarens ljusinstallation i kryptan öppnas efter konserten och på eftermiddagen föreläser Erika Lagerbielke om kryptans fönster, i Domkyrkoforum.

Klockan 14.30 hålls boksläpp i Stadshallen för en av volymerna i det stora bokverk som ges ut med anledning av jubiléet. Högtidlig ekumenisk vesper klockan 18.00 i Domkyrkan avrundar denna dag. 

Söndagens högmässa lyfter fram Domkyrkans danska historia och den tidigare biskopen i Roskilde, Peter Fischer Møller predikar. Ungdomarna firar 
jubileumstemamässa på eftermiddagen och den engelska mässan firas klockan 17.00.

Under hela helgen finns guider på plats i kryptan och berättar om dess långa historia. Sommarens visningar och konserter kommer att aktualisera jubiléet på olika vis. Pilgrimsvandringar och vandringar till heliga platser berör också temat.


Bokverk i åtta band

Inför jubiléet har ett större forskningsprojekt pågått under flera år. Detta arbete resulterar i ett bokverk om åtta volymer där det första boksläppet äger rum den 1 juli. Verket ingår i serien Sveriges kyrkor. Projektet är unikt så till vida att det är första gången sedan 1945 som det presenteras ny forskning om Domkyrkan i en större och samlad omfattning.

De första volymerna som släpps handlar om tiden efter reformationen: Lunds domkyrka: Nya tiden – byggnaden och arkitekterna samt Lunds domkyrka: Nya tiden – katedralen i samhället. Professor Stephan Borgehammar är redaktör för båda volymerna. Han är också huvudredaktör för helheten. 


Materiellt och immateriellt kulturarv

En viktig intention i arbetet har varit att belysa såväl det materiella som det immateriella kulturarvet. Vi kommer alltså att kunna lära oss mer både om byggnaden, arkitekturen och arkitekterna och om det liv som levts i katedralen. I böckerna kan vi bland annat läsa om hur gudstjänsterna firats i olika tider, om musikens plats, samverkan med universitet, dialogen mellan samtidskonst och kyrka och om katedralen som aktör i samhällsbygget. Den sista volymen behandlar idéer och världsbilder relaterade till katedralen. I projektet fogas en unik, ny upptäckt in. I ett bibliotek i Bratislava har ett medeltida missale som varit i bruk i Lund påträffats.

Det hör inte till vanligheterna att skandinaviska liturgiska handskrifter dyker upp annat än som enstaka fragment. Nu har det skett. Missalet ger fördjupad kunskap om det liturgiska livet i Skandinavien.

Under jubiléet kommer vi också att få höra material ur missalet framföras musikaliskt.


September är domkyrkans månad

September brukar ibland benämnas Domkyrkans månad. Den 1 september 1145 invigde ärkebiskop Eskil högaltaret i sitt hjärtas glädje till Domkyrkans två beskyddare, jungfru Maria och diakonen Laurentius. Hela månaden präglas i år av jubiléet. Den första septemberhelgen kommer korta föreläsningar med utgångspunkt i forskningsprojektet att avlösa varandra i Hörsalen i Domkyrkoforum, mellan gudstjänster och konserter. 

Helgen efter anländer pilgri-merna som vandrat från Odense till Lund. Knut den helige utgör förbindelse mellan våra kyrkor. Kung Knuts gåvobrev från 1085 möjliggjorde bygget av Domkyrkan. Året därefter mördades han vid altaret 
i Odense och ligger nu begravd i domkyrkan där. 

Nästa helg, 15–17 september, firar vi en annan jubilar i Domkyrkan. Det astronomiska uret Horologium Mirabile Lundense, från 1420-talet, kanske 1423, återinvigdes efter en omfattande renovering den 17 september 1923. Detta präglar helgen som kommer att ta upp temat tid och dialogen mellan naturvetenskap, tro och teologi. Och förstås ge möjlighet att lära mer om uret, bland annat genom en utställning av Lone Mogensen vid Väggen i Domkyrkoforum.

Redan på torsdagen bjuds Lunds gymnasister in till ett seminarium om tro och vetenskap. Vid lördagskonserten uruppförs ett orgelverk av kompositören Judith Bingham. Bingham har i sitt verk inspirerats av just uret. Helgen den 22–24 september inbjuder vi till ett symposium om kyrka och konst med utgångspunkt i utställningsverksamheten i kryptan.

Musik under jubiléet

Lund choral festival infaller i oktober. Lunchkonserterna hålls i Domkyrkan och kommer att ha jubileumstema. På måndagskvällen den 16 oktober kommer jubileumsoratoriet Vid porten med musik av Stefan Klaverdal och libretto av Åsa Maria Kraft med flera att uruppföras.

Överhuvudtaget har musiken en viktig plats i jubiléet. Håll öronen öppna för klockspelsmelodier, fanfarer och nya körsånger i högmässorna.

Verksamhet till skolelever

Även domkyrkans pedagogiska verksamhet som riktar sig till skolelever i olika åldrar kommer under året att lyfta fram jubiléet och katedralens långa historia. Det ger rötter och sammanhang att ha en så lång historia som Domkyrkan och därmed kyrkan i Lund har.

Vi erfar konkret hur vi är delar i en lång kedja som sträcker sig genom historien. Minst lika viktigt är att ett jubileum ger anledning att titta framåt. 

Vi är alla gäster

Vad vill vi som lever nu och får glädjen att uppleva detta jubileum lämna efter oss till kommande relationer? Vilka avtryck lämnar vi för andra att bygga vidare på? Vi är alla gäster i Domkyrkan med uppgift att se till att berättelserna berättas, brödet delas och musiken ljuder under många hundra år framåt. Jätten Finn uppmuntrar oss när han säger: Den här kyrkan ska aldrig någonsin bli färdig.

Text: Lena Sjöstrand