Foto: Gunnar Menander.

OBS NYTT DATUM! Domkyrkans torntak lyfts tillbaka

Nyhet Publicerad Ändrad

2023-02-27 (uppdaterat 2023-03-03): I tornen har murkrönen reparerats parallellt med att genomgripande renovering av de båda avlyfta torntakens konstruktion utförts. Taken har också fått ny brädning och nya mer miljövänliga plåtar. Renoveringen av Domkyrkans torntak börjar alltså bli färdig och snart är det dags för själva återlyftet.

OBS NYTT DATUM!

På grund av ett väntande oväder på tisdag har vi beslutat att tidigarelägga återlyftet en dag. Det kommer alltså att ske måndag 6 mars. Tiderna och arbetsgången är samma som tidigare, se nedan.

PRESSMEDDELANDE

”Det var med stor spänning och förväntan vi lyfte ner tornhuvarna och startade renoveringsarbetet. På lite mindre än ett år har båda tornen renoverats och ska med hjälp av kranen åter tillbaka upp till sina platser. Tillsammans med entreprenörerna har vi med stort engagemang och vilja haft ambitionen att göra ett minst lika bra arbete som man gjorde för 150 år sedan när tornen byggdes. Alla involverade har gjort ett fantastiskt arbete och är nu en del av Lunds domkyrkas historia! ”
Mats Persson, domkyrkokamrerare

”Det har varit roligt att få följa renoveringen av tornen. Samarbetet har fungerat utmärkt och det är med förväntan vi ser fram emot återlyftet. Tack vare renoveringen kommer framtida generationer att kunna glädjas över den välbekanta lundasiluetten av Domkyrkans två torn.”
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

När ska lyften genomföras?

Lyftet av det södra tornets tak är beräknat att ske tisdag 7 mars klockan 09.00. Tiden är högst preliminär, det är mycket som ska klaffa, inte minst väder och vind. Det betyder att det kan ske betydligt senare under dagen men det kommer inte att ske tidigare. Det norra tornets tak planeras att lyftas upp efter lunch samma dag.

Förberedelserna är i gång och redan nu har lundaborna kunnat se att markberedningen vid katedralens västra sida påbörjats så att 500-tonskranen ska kunna stå stadigt vid lyftmomentet. Trottoaren framför katedralen på Kyrkogatans östra sida är avstängd och snart kommer även den ena vägbanan stängas av liksom parkeringen framför banken.

Intresset är stort

Vi har märkt av ett mycket stort intresse för denna renovering. Arbetsområdet är inhägnat och obehöriga äga ej tillträde, av säkerhetsskäl vill vi uppmana alla att respektera detta.

Förbud mot drönare i området

Eftersom Domkyrkan ligger närmare än en kilometer från sjukhusets helikopterflygplats råder flygförbud i området. Det är samtidigt viktigt att renoveringen dokumenteras. Därför har polismyndigheten gett Domkyrkorådets fotograf dispens att filma och fotografera arbetet med drönare.

Verksamheten

Förutom under själva återlyftet är Domkyrkan öppen som vanligt.

Finansiering

Projektet har finansierats av domkyrkorådet och kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) har erhållits. Renoveringen bekostas inte av medlemsavgifter.

Varför

Renoveringen av tornen ingår i Domkyrkans långsiktiga vård- och underhållsplan. Då det under 2010-talet genomfördes en scanning av katedralen förvärvades kunskap som sedan utgjort grund för att bedöma takt och ordning för underhållsarbete samt uppmärksamma renoveringsbehov. Lunds domkyrka är bärare av såväl materiell som immateriellt kulturarv. Målet för vård och underhåll är att kyrkan ska finnas kvar för kommande generationer.

Bakgrund

Lunds domkyrkas torn fick sin nuvarande form vid Helgo Zettervalls renovering 1860-80 och erhöll då sina pyramidformade, blytäckta tornspiror. Blytaken på dessa tornspiror har därefter lagts om 1908-11. Till följd av plåtarnas storlek, tillverkningssätt och infästningsmetod har problem med plåtarna funnits sedan dess. Under drygt hundra år har tillfälliga lagningar och reparationer med insticksplåtar, partiella omläggningar och fastsättning utifrån utförts. Nu har det alltså genomförts en större, mer långsiktig renovering i form av ett takbyte.

Mer info

Information läggs löpande ut på Domkyrkans facebooksida för renoveringar: www.facebook.com/lundsdomkyrkarenoveringar

Kontakt

Mats Persson, domkyrkokamrerare, 046 15 56 10, Mats.Persson@svenskakyrkan.se
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 71 88 81, Lena.Sjostrand@svenskakyrkan.se
Linda Oskfred, kommunikatör, 046 71 87 38, linda.oskfred@svenskakyrkan.se