Domkyrkoplatsen binder ihop besökscentret Domkyrkoforum och Domkyrkan.
Foto: Karin Rosvall

Domkyrkoplatsen

Domkyrkoplatsen är det torg som binder samman Lunds domkyrka, Pilgrimsplats Liberiet och Domkyrkoforum. Platsen gestaltades 2011 av landskapsarkitekt Charlotte Lund, i samband med att Domkyrkoforum byggdes. Slå dig gärna ner längs Domkyrkans södersida eller gå i labyrinten som finns i markstenen.

Liberiet och labyrinten, Lunds domkyrka
På domkyrkoplatsen finns även en labyrint för pilgrimer. Foto: Kristina Strand Larsson

En vacker, spännande plats med eget värde

Domkyrkoplatsen, den öppna platsen som binder samman domkyrkan, Liberiet och Domkyrkoforum, fick en ny gestaltning i samband med att Domkyrkoforum byggdes. Platsen är designad av landskapsarkitekt Charlotte Lund.

Det nya urbana torget ger  plats för både spontana möten och konstnärliga händelser. Domkyrkoplatsen erbjuder trygghet och en öppning mot det som är större. Mellan huskropparna kan man se upp mot den vida himlen, uppleva färgspelet tidiga morgnar och om natten månen och stjärnorna. På torget finns en staty som föreställer Henric Schartau (1757–1825), präst och väckelsepredikant verksam i Lund.

Labyrint i marken som symbolisk pilgrimsfärd

Labyrinten som finns i markstenen på Domkyrkoplatsen byggdes år 2011 i samband med att besökscentret Domkyrkoforum uppfördes. Bakom idén stod Charlotte Lund som utformade Domkyrkoplatsen. Inspirationskällan var de labyrinter som ofta finns vid eller i europeiska katedraler. Under medeltiden användes dessa som symboliska pilgrimsfärder. Ett fint exempel är labyrinten i franska Notre-Dame de Chartres (länk till Wikipedia) från 1200-talet.

Målet är vägen inåt och Gudsmötet

I det engelska språket finns två ord för labyrint: labyrinth och maze. Även om båda skildrar en komplex serie av vägar och ser lika ut vid första blicken är de helt olika varandra. En maze är ett komplext val av vägar och riktningar där man kan gå vilse medan en labyrint bara har en enda väg som leder till centrum. Labyrinten i Lund är just en labyrint och det går inte att gå vilse eller komma till en återvändsgränd. Alla kommer fram till målet. Centrum för labyrinten är cirkelformad och symboliserar evigheten, Guds fullkomlighet och solen, som i sin tur är en symbol för Kristus. Målet med labyrinten är vägen inåt och Gudsmötet.

Guidade visningar av labyrinten

Labyrinten på Domkyrkoplatsen används som ett pedagogiskt och andligt redskap i verksamheten kring Pilgrimsplats Liberiet. Såväl pilgrimscentrum i Liberiet som guiderna i Domkyrkan håller regelbundna visningar av labyrinten och dess symbolik. Grupper är också välkomna att boka visning.

På pilgrimsvagen.se hittar du en meditation du kan använda dig av om du vill gå i labyrinten på egen hand. 

Staty

Placerad mellan kyrkan och Liberiet finns bronsstayn gjord av Peter Linde år 20003 och föreställer Henric Schartau. Henric var en mycket uppskattade präst i Lund och betonade vikten av gedigen kunskap i kristen tro samt den enskildes andliga utveckling. Henric startade en inomkyrklig rörelse där fokus låg på sakrament och predikan bland annat. Rörelsen kännetecknas också av starkt socialt engagemang och har kommit att kallas för Schartaunismen.

Bronsskulptur föreställande Henric Schartau (1757-1825)
Henric Schartau. Bronsskulptur av Peter Linde. Foto: Karin Rosvall
Landskapsarkitekt Charlotte Lund

”Jag ville göra en gestaltning som är värdig den fantastiska katedralen”

År 2016 avled landskapsarkitekt Charlotte Lund som gestaltade Domkyrkoplatsen. Lunds domkyrka är mycket tacksam för allt hon gjort och betytt för Domkyrkan. I artikeln som följer kan du läsa om hennes tankar om arbetet med Domkyrkoplatsen.