Verksamhet

I Lunds östra stadsförsamling finns det säkert en verksamhet som intresserar just dig! Här kan du sjunga, prata, fördjupa dig, hitta en förskola, konfirmera dig, engagera dig och mycket mer...

Tillsammans bygger vi församling

En församling utan ideella medarbetare är ingen hel församling. Hur vill du engagera dig? När och med vad kan du bidra? Är du intresserad av att vara ideell i församlingen är du välkommen att kontakta oss så slussar vi dig vidare.

Diakoni

Diakoni är ett grekiskt låneord som betyder att tjäna sin medmänniska. Diakonin är en av kyrkans absolut viktigaste grundpelare. Diakoni är uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Kör- och musikverksamhet i Lunds östra stadsförsamling

Välkommen att sjunga i någon av församlingens många körer!

Ungdom

Här finns information om våra ungdomsgrupper i Lunds östra stadsförsamling; SKUMM, SKUISH och Scoutkåren Tornugglan.

Barn och familj i Lunds östra stadsförsamling

I församlingens barn- och familjeverksamhet erbjuder vi mötesplatser för barn och vuxna.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi hör ihop – är delar i samma kropp - och vi kan hjälpa och stödja varandra.

Konfirmand i Lunds östra stadsförsamling

Funderar du också på livet? Om vart just du är på väg och för vem du är viktig? Fundera på att börja i en konfirmandgrupp!