Verksamhet

I Lunds östra stadsförsamling finns det säkert en verksamhet som intresserar just dig! Här kan du sjunga, prata, fördjupa dig, hitta en förskola, konfirmera dig, engagera dig och mycket mer...

Tillsammans bygger vi församling

En församling utan ideella medarbetare är ingen hel församling. Hur vill du engagera dig? När och med vad kan du bidra? Är du intresserad av att vara ideell i församlingen är du välkommen att kontakta oss så slussar vi dig vidare.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni är ett grekiskt låneord som betyder att tjäna sin medmänniska. Diakonin är en av kyrkans absolut viktigaste grundpelare. Diakoni är uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Kör och musik

Välkommen att sjunga i någon av församlingens många körer! Här hittar du körer för barn, ungdomar och vuxna.

Internationellt arbete i Svenska kyrkan och Lunds östra Stadsförsamling

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi hör ihop – är delar i samma kropp - och vi kan hjälpa och stödja varandra.

Konfirmand i Lunds östra stadsförsamling

Funderar du också på livet? Om vart just du är på väg och för vem du är viktig? Fundera på att börja i en konfirmandgrupp! För dig som är född 2010 och funderar på konfirmation nästa år, kolla in våra grupper 2024-2025. För dig född 2009 är det kanske inte riktigt försent än för att hänga på en av våra grupper för 2023-2024.