Domprostens ståla
Foto: Mattias Nilsson

Våra ledord

Närvarande, bedjande och försonande.

Lunds östra stadsförsamling är kyrka här och nu, i sorg och i glädje. En närvarande och öppen församling som är en del i den världsvida kyrkan. Församlingen vill, tillsammans med EFS på Sankt Knut, genom bön och gemenskap öppna för möten med GUD och människor.

 

Närvarande

Bjuda in och gå ut Bjuder in människor i livets alla faser till engagemang och delaktighet i kyrkor och församlingsgårdar, och går ut till människor, som söker gemenskap och mening.
Gemenskap och avskildhet Ger rum för avskildhet och gemenskap, vid olika tider i veckan och livet.

bedjande

Ord och ton Gudstjänster, med Kristus i fokus, erbjuder både igenkännandets och variationens glädje genom ord, toner och tystnad.
Bön och fördjupning Erbjuder mötesplatser för fördjupande studier, samtal och uppmuntrar till bön och bibelläsning.

försonande

Enhet i mångfald Församlingen verkar i tacksamhet och respekt för mångfald, med enheten i Kristus som utgångspunkt och ger rum för var och en att bidra efter förmåga.
Ord och handling Genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt med öppna ögon för varandras utsatthet, värnar skapelsen och delar bördor.