Foto: Kristina Johansson /Ikon

Trettondedag jul, 6e januari

Vi firar Trettondedagjul i våra kyrkor

Sankt Hans kyrka 

Mässa med små och stora kl. 10:00

På spaning efter de vise männen firar vi mässa för Små och Stora, efteråt kyrkkaffe.
Präst: Marie Darte

Samarbetskyrkan Sankt Knut
Högmässa kl. 10:00

Vi firar mässa på Trettondedagen, efteråt blir det kyrkkaffe.
Präst: Michael Peters

Maria Magdalena kyrka
Mässa med små och stora kl. 16:00

Små och Stora firar mässa tillsammans och får efteråt pröva på kungakronor.
Präst: Helena Agrell