Stora Råby kyrkogård
Foto: Kennet Ruona

Stora Råby kyrkogård

Ursprungligen har kyrkan omgivits av gårdar i norr, öster och väster. Den äldsta delen av kyrkogården är området mellan kyrkan och den södra kyrkogårdsmuren

Söder om kyrkan finns en samling konstnärligt och kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar. De flesta är utförda i kalksten, några i granit och några i skiffer från Fågelsång i Hardeberga. Skiffer- och kalkstenarna är lätta att bearbeta men inte så beständiga varför texten med tiden blir svårläst och så småningom försvinner. På ena sidan stod namn på de avlidna och på andra sidan ofta en strof, vanligen ur en psalm.

Här följer några exempel

Stora Råby kyrka och kyrkogård
Foto: Kennet Ruona

”Här hvilar Rusthållaren Kjersten Eskilsson med hustru Bengta Bengtsdotter han var född i Söderviddinge 1742 hon var född i Kiells Nöbbelöf 1745. De bodde först i Virkstorp men flyttade 1785 till Stora Råby Han döde 1800 d 23 april Hon döde 1801 den 27 oktober. De hafde tillsammans 8 barn av hvilka 3 äro döda och 5 som lefver och äldste sonen lade denna sten”

”Här hvilar Nämdemannen och riksdagsmannen Assar Kjerstenssons hustru Elna Nilsdotter. Hon var född i Hjerup i Uppåkra socken år 1785 d. 11 december och dödde i Stora Råby 1821 d. 28 maij.”
Förmodligen ligger även omnämde Assar Kjerstensson begraven här. Han var född i Virke den 20 september 1779 och död i Stora Råby 25 april 1834.
”Åt minnet af Kyrkovärden Jeppa Jönsson f.a nr. 10 Stora Råby d. 8 april 1785 d. därst. 20/7 1830 hustrun Karna Nilsdotter f. i Stora Råby 20/5 1786 död därst. 27/7 1846 (Joh. Svang. 11 kap. 25-26 v.) Samt dess aflidna sex barn.”
På andra sidan av stenen
”En glad uppståndelse mig gif, Och mitt försvar i domen blif. På mina synder icke Tänk. Men för din död mig lifvet skänk, Som du mig lofvat i ditt ord, Så blir jag frälst och saliggjord” (Wallinska Ps. 469 v. 5)

En förteckning av inskriptionerna på de äldsta gravvårdarna gjordes 1940 och finns numera på stadsbibliotekets Lundasamling.