Foto: Magnus Aronson/IKON

Öppet hus!

vid Maria Magdalena kyrka

vid Maria Magdalena kyrka
Måndagar 10.00–12.00
Välkommen till öppet hus för små och stora vid Maria Magdalena kyrka. Vi kommer att vara ute. Vi samlas 10:00 vid ingången till kyrkan. Sångstund 10:15.
Ta med en filt att sitta på och ta på er kläder efter väder!
Vid hällregn tar pedagogerna beslut samma dag om hur vi gör.
OBS: Stanna hemma om du eller ditt barn har sjukdomssymptom!