Inspelade musikandakter

Nedan finner du länkar till några inspelade musikandakter

Körerna i Maria Magdalena kyrka önskar Glad sommar!

Musikandakt i Maria Magdalena kyrka den 20 maj 2021 16.00

Musikandakt i Maria Magdalena kyrka den 6 maj 2021 16.00

Musikandakt från Samarbetskyrkan Sankt Knut 22 april 2021 16.00

Musikandakt i Maria Magdalena kyrka den 8 april 2021