Församlingsråd

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Församlingsråd i Lunds östra stadsförsamling 2022-2026

Per Runeson, ordförande 
Moa Wegestål Hobro, 1:e vice ordförande 
Anna-Maria Olde, 2:e vice ordförande 
Maria Edholm, sekreterare 
Monica Molin, ledamot och vice sekreterare 
Mats Leijman, ledamot 
Anneli Andersson, ledamot
Mattias Alveteg, ledamot 
Karl Melin, ledamot 
Birgitta Sällberg, ledamot 
Marcus Nylander, vik. församlingsherde


Paul Nossborn, ersättare
Berne Grunder, ersättare 
Vilgot Högström, ersättare 
Kelemua Kebede, ersättare 
Kristina Tyrberg, ersättare 

 

Här hittar du församlingsråden i alla församlingar i Lunds pastorat: Förtroendevalda