Siluetten av några personer som sitter runt ett rött runt bord och samtalar.
Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Diakoniöppet

Diakoni är kyrkans sociala arbete

Det diakonala arbetet omfattar alla som vistas i församlingen, det vill säga oavsett om du bor, arbetar eller går i skolan här.
Vid tre tillfällen i veckan är det Diakoniöppet, då är en av våra diakoner anträffbar utan att man behöver boka tid i förväg. Mer information och kontaktuppgifter finns HÄR

Sankt Hans kyrka, tisdagar kl 13.30-15.30
Maria Magdalena kyrka, onsdagar kl 10.00-12.00
Samarbetskyrkan Sankt Knut, torsdagar kl 13.30-15.30