Bibeläventyret

Ett icke-konfessionellt läromedel, som används i årskurs 4 eller 5, utformat efter skolans behov.

I Lunds östra stadsförsamling finns Bibeläventyrare som gärna kommer ut till skolorna på Norra Fäladen, Brunnshög, Östra torn, Mårtens fälad, Linero och Råbylund.

Kontakta oss om ni vill boka in ett Bibeläventyr.

Läs mer om Bibeläventyret här. 

En röd tråd genom Bibeln
Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop?

Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta.

Och dessutom  – de har kul under tiden.
 
 
Icke-konfessionellt läromedel
Läromedlet är icke-konfessionellt och uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.

Materialet fokuserar på berättelserna. Eleverna får då en kunskap som hjälper dem att senare, under lärarens ledning, arbeta vidare med t.ex. fördjupning, reflektion, tolkning och existentiella samtal.


Vi berättar…
I berättandets form upplever vi de flesta av Bibelns kända berättelser och personer. Del ett handlar om Gamla testamentet, t.ex. skapelsen, Noa, Sara och Abraham, Mose, Rut och kung David. Del två, Nya testamentet, handlar om Jesus, liknelserna och undren, Paulus spännande liv, de kristna högtiderna mm.
Bibeläventyret bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom främst judendom och kristendom, och till viss del islam.
…på ett engagerande sätt!
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trix, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar.

Bland annat rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.
 
Hela Bibeln på 2×4 timmar
Bibeläventyret är uppdelat i två delar. Gamla och Nya Testamentet. Varje del kan delas upp olika beroende på hur läraren önskar. Helst på två förmiddagar med några dagar mellan, med två lektioner varje förmiddag. Vår målgrupp är årskurs 4 och 5, men årskurs 6 går också.

Gamla Testamentets Bibeläventyr är en förutsättning för Nya Testamentets Bibeläventyr.


Varje elev får ett häfte
Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.
 
 
Vi gör det i klassrummet
Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda den i framtida undervisning.
inte en hel förmögenhet
Kostnaden är 2700 kronor per klass. 2000 kronor är arvode för instruktören och 700 kronor för klasspaketet med häften m.m. Kostnaden kan delas mellan skolan och församlingar på orten, eller sponsras på annat sätt av lokala initiativ.
 
 
Vem gör ett Bibeläventyr i en klass?
Bibeläventyret genomförs av utbildade och licensierade instruktörer. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.
Vi har idag cirka 600 aktiva Bibeläventyrare i landet som gör Bibeläventyr på sina ”hemorter”. Om det inte finns någon aktiv äventyrare på din ort kan du antingen arvodera en äventyrare från oss som kommer och besöker klassen eller så hittar ni någon lokalt som kan gå utbildningen och sedan kunna hjälpa skolan under en längre tid. Mer info under bli äventyrare.


Presenteras av Svenska Bibelsällskapet
Bibeläventyret ägs av Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskap och förståelse av Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan. Svenska Bibelsällskapets huvudmän är Svenska kyrkan, de övriga frikyrkorna, Svenska Akademien och Kungliga Vitterhetsakademien.

(Hämtat ifrån www.bibelaventyret.se)