Barnkyrka, söndagsskola, barnens egen Gudstjänst...

…är alla olika namn på den stund där barnen får vara en del av gudstjänsten på ett sätt som är skapat för dem och med dem.

Vi utgår ifrån texterna i Bibeln, genom att vi berättar och förklarar, vi använder ofta bilder eller föremål som hjälper oss i berättandet och vi skapar tillsammans.

På Maria Magdalena kyrka finns det en tavla med återkommande sånger. Ibland dyker det upp en sång som passar in på söndagens tema. På ett lågt bord ligger föremål som representerar böneämnen. Barnen får välja föremål att lägga fram vid ljuset och dessa utgör dagens bön. Den här metoden gör att även de yngsta blir inkluderade i bönen.

I Sankt Hans kyrka gömmer sig söndagens text i en väska som lyfts upp i gudstjänsten, vi pratar om dagens tema och bibeltext och tillsammans skapar vi något.

I Samarbetskyrkan Sankt Knut får de yngre barnen ledtrådar till vad bibelberättelsen handlar om genom att titta i en skattkista! 

Nu erbjuder vi barnkyrka i våra tre kyrkor:

Barnkyrka i Sankt Knut våren 2023

Varannan söndag under högmässan träffas barnkyrkan.
Vi har två grupper: en för barn 3-8 år och en för barn 9-12 år.
Start 15/1 kl  10.00

Kontakt: kristina.hellaeus@svenskakyrkan.se

Barnkyrka i Maria Magdalena kyrka våren 2023

Under söndagens mässa kl 16.00 följande datum: 22 jan, 19 feb, 5 mars, 2 april, 30 april, 14 maj, 28 maj
För alla barn! 
Kontakta line.henriksson@svenskakyrkan.se om du vill veta mer.

Barnkyrka i Sankt Hans kyrka våren 2023

En söndag i månaden under högmässan träffas vi i barnkyrkan.
29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5.

Kontakt/frågor: jonna.nilsson@svenskakyrkan.se 

 

Varmt välkommen!