Barnkyrka i Sankt Knut och Sankt Hans

Under gudstjänsten kl.10.00 varannan söndag

Välkomna till Barnkyrkan på Sankt Knut!
Varannan söndag under högmässan träffas barnkyrkan.
Vi har tre grupper: en för barn 3–8 år, en för barn 8–12 år och en tonårsgrupp.
I barnkyrkan får barnen på olika sätt lära känna Gud och veta mer om Bibelns
berättelser. Start 23/8 10.00
Kontakt: Kristina Hellaeus. kristina.hellaeus@svenskakyrkan.se

Välkomna till Barnkyrkan i Sankt Hans!
Varannan söndag under högmässan träffas barnkyrkan.
Under textläsning och predikan går barnen till ett annat rum och arbetar med dagens tema på ett mer barnanpassat sätt.
6/9, 4/10, 1/11, 19/11.
Kontakt: Carina Brink, carina.brink@svenskakyrkan.se