Stärka banden - mellan moské och kyrka

13 februari 2015 bildades en mänsklig kedja mellan Göteborgs moské och Brämaregårdens kyrka. En manifestation för att visa på vår gemensamma önskan om sammanhållning och ett tryggt Göteborg för alla.

Poddradioprogrammet "Ögonblicket med Mohamed El Abed":

"Att förenas över religionsgränser"

Den 13 februari 2015, en månad efter Charlie Hebdo-attacken i Paris får även Göteborgs moské motstå flera hot. Då bestämmer Brämaregårdens kyrka och moskén på Hisingen att de måste göra någonting.

SÅHÄR SÅG INBJUDAN TILL MANIFESTATIONEN UT:

Göteborgs moské och Svenska kyrkan i Lundby bjuder in till en manifestation för att visa på vår gemensamma önskan om sammanhållning och ett tryggt Göteborg för alla.

Vi samlas vid Göteborgs moské och därifrån bildar vi tillsammans en mänsklig kedja som sträcker sig mellan Göteborgs moské och Brämaregårdens kyrka. När kedjan har nått kyrkan står vi tysta, sida vid sida, under en minut.

I samband med manifestationen blir det kaffe och visning av Brämaregårdens kyrka och Göteborgs moské.

 

Tillsammans står vi för religionsfrihet och sammanhållning!

SVERIGES MUSLIMSKA STIFTELSE
GÖTEBORGS MOSKÉ

och

Svenska kyrkan i Lundby

Önska detsamma för din nästa som för dig själv
 

KÄRLEKENS BUDSKAP 

Berättad i Sahih Al-Bukhari, #13 och Sahih Muslim, #45

Inom islam är det mycket angeläget att lära sig att reglera förhållandet mellan människan och Gud den allsmäktige för att uppnå lycka i denna värld och i livet efter. Samtidigt har Gud föreskrivit och reglerat förhållandet mellan människor sinsemellan för att kärlek och gemenskap ska råda mellan dem. Detta kan inte uppnås förrän alla individer också är angelägna om varandras passioner och personliga intressen. Därmed stärker man gemenskapen på en solid grund.

För detta ändamål har profeten Muhammad frid vare med honom väglett sin nation att uppnå principen om solidaritet, och sade:

"Ingen av er är fullständig troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv."

Profeten visade att den viktigaste faktorn för sann tro i hjärtat är att önska för andra det goda som man önskar för sig själv.

Mohammad el-Alti, Göteborgs moské

 

Matteusevangeliet, Bibeln

Enligt Matteus evangelium uttalar Jesus de ord som kristna sedan har kommit att kalla det dubbla kärleksbudet. Orden kommer från den judiska tradition som Jesus levde i. Det handlar om kärleken till Gud och kärleken till sin medmänniska.

"Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd… Du ska älska din nästa som dig själv."

Kärleken är navet i både relationen till medmänniskor och i relationen mellan Gud och människa. Kärlek har en rik betydelse i Bibelns olika texter och beskriver nära relationer snarare än en känsla. Hela individen är engagerad: hjärta, själ och förstånd.

Kärleken till Gud hör samman med kärleken till medmänniskan. Det är svårt att leva nära Gud om man hatar sin medmänniska. Att älska sin nästa som sig själv uppmanar till en djup samhörighet mellan människor – att se mig själv i min medmänniska.

Marika Palmdahl, Lundby församling

 

 

Kärlekens budskap för utskrift.