Samarbete med Stadsmissionen

Lundby församling är så kallad diakonal partner till Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Lundby församling är diakonal partner till Göteborgs kyrkliga stadsmission, som gör oerhört viktiga insatser i Göteborg. Som diakonal partner ger församlingen ett ekonomiskt stöd till Stadsmissionens diakonala arbete. Dessutom finns målsättningar kring sådant som kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Såhär skriver Stadsmissionen på sin webb:

Vi är mycket glada för de församlingar/pastorat som valt att ingå avtal med oss.

Göteborgs kyrkliga stadsmission

”Sedan Göteborgs kyrkliga stadsmission grundades har det funnits ett nära samarbete till de olika församlingarna i och kring Göteborg. Det finns även inskrivet i Stadsmissionens ändamålsparagraf att arbetet ska ske i samarbete med bland andra Svenska kyrkan. För Göteborgs kyrkliga stadsmission är det viktigt att ha lokal förankring och vi är mycket glada för de församlingar/pastorat som valt att ingå avtal med oss.”

Läs mer på Stadsmissionens webb.