Samarbete med Stadsmissionen

Lundby församling är diakonal partner till Göteborgs kyrkliga stadsmission. Fokus i samarbetet är det diakonala arbetet inom Lundby församlings geografiska område och de människor som lever i stor utsatthet.

Regelbundna möten

Personal från Lundby församling och Stadsmissionen träffas regelbundet och genom det nära samarbetet byts både kunskap och erfarenheter. Det kan röra vilken typ av verksamhet och olika slags kontaktytor som redan finns i organisationerna, men också hur församlingen och Stadsmissionen gemensamt kan utveckla exempelvis kontakt med familjer.

Bryta utanförskap

Lundby församling och Stadsmissionen erbjuder olika gruppverksamheter för att bryta social isolering, skapa kontaktnät och för att ge kraft till att själv söka och hitta lösningar på sina problem. Vi vill hjälpa människor att återfå makten över sina liv och skapa gemenskap för dem som lever i utanförskap.

Ekonomiskt stöd

Lundby församling ger ekonomiskt stöd till Stadsmissionens diakonala arbete. Stadsmissionen vill arbeta för långsiktig förändring men också lösa akuta behov; en förälder ska inte behöva välja om barnet ska få en vinterjacka eller möjlighet att börja en idrott med sina vänner. Att få en kasse mat kan för stunden lätta både hunger och stress och samtidigt innebära att man orkar ta itu med de mer långsiktiga problemen som ekonomi och sysselsättning.

Läs mer om Stadsmissionen >