Meny

Rytmik i Kyrkbyn-Älvstranden

Rytmik är en musikpedagogisk metod vars mål är att integrera kroppen i det musikaliska lärandet.

Vi sjunger sånger, gör ramsor och danser, spelar och lyssnar. Lektionerna kan innehålla enkel spädbarnsmassage och avspänning samt muskelträning och koordination – samtidigt som vi sysslar med gruppdynamik, social träning och rumslighet. Oftast jobbar vi tematiskt med de lite äldre barnen (från tre år). Temat kan vara allt från cirkus till troll via vatten, figurerna på slottet, färger, matte och den gyllene regeln!

Vi har undervisning för barn 0–6 år.  

Grupperna är åldersindelade och består av cirka 12 barn. Varje termin är ungefär 12 gånger och lektionerna är 45 minuter långa.

De här grupperna finns:

Födelseår              Dag                   Tid
 2014                    tisdag               16.00
 2015                    tisdag               17.00
 2016                    torsdag            16.00 
 2017                    måndag            16.00
 2018, jan-juni     torsdag             15.00
 2018, juli-dec     torsdag             10.00
 2019, jan-maj    torsdag              11.00
 2019, juni-sept  tisdag                 11.00

Måndagar kl. 17.00 finns en öppen grupp för barn 2-4 år med föräldrar.
Ingen anmälan behövs.  
     
Lundby församlingshem

Rytmikpedagoger:  Elin Finndin, Malin Blanck och Lotta Fransson

Anmälan

Under terminerna tar vi endast in nya barn sparsamt från kön, men du kan när som helst anmäla ditt/dina barn. Rytmiken är väldigt populär, så ibland kan det dröja innan ni får erbjudande om plats – men vi behåller barnet/barnen i kön! Här gör du anmälan:

Jag är ny och vill anmäla mig till rytmiken!

Priser och betalningspolicy

Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr/barn eller 300 kr för två barn och uppåt.
För att betala den lägre avgiften, ska minst en förälder vara medlem (betala kyrkoavgift). 

Ej medlem i Svenska kyrkan: 750 kr/barn eller 1000 kr för två barn och uppåt.

Svårt att delta av ekonomiska skäl: Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta någon av församlingens diakoner för ansökan om bidrag.

Vid avhopp: Från och med tredje verksamhetsveckan betalar du för en hel termin (om du inte har avanmält barnet/barnen eller särskilda omständigheter föreligger).

Antalet garanterade tillfällen: Vi garanterar ett minimum om nio erbjudna kurstillfällen per termin (oftast är det 12). Om antalet tillfällen skulle bli färre än nio, görs ett prisavdrag baserat på antal gånger färre än nio.

En glimt från rytmikkonserten!

Varje vår brukar rytmikpedagogerna arrangera en konsert som går i samma anda som rytmiken. Sång, musik, dans och glädje! Här är en glimt från repetitionerna inför rytmikkonserten i maj 2018:

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.