Rytmik i Lundby församlingshem

Rytmik är en musikpedagogisk metod vars mål är att integrera kroppen i det musikaliska lärandet.

Vi sjunger sånger, gör ramsor och danser, spelar och lyssnar. Lektionerna kan innehålla enkel spädbarnsmassage och avspänning samt muskelträning och koordination – samtidigt som vi sysslar med gruppdynamik, social träning och rumslighet. Oftast jobbar vi tematiskt med de lite äldre barnen (från tre år). Temat kan vara allt från cirkus till troll via vatten, figurerna på slottet, färger, matte och den gyllene regeln!

Vi har undervisning under terminerna för barn 0–6 år i Lundby församlingshem, nära Lundby gamla kyrka.

Tider och grupper

Rytmik hösten 2020

Med anledning av covid-19 har vi inga fasta rytmikgrupper denna termin. Det blir i stället rytmik på ett annat sätt än vanligt: Överlevnadsrytmik! Överlevnadsrytmik riktar sig till barn i åldern 0-5 år och är kostnadsfritt.

Vi träffas varannan torsdag i Stora salen i Lundby församlingshem, där det finns gott om plats så att vi kan hålla avstånd.  

  • För de minsta barnen som inte börjat förskolan: torsdagar jämna veckor klockan 10.00 och klockan 11.15.
  • För de större barnen i förskoleålder: torsdagar udda veckor klockan 16.00 och klockan 17.00.

Anmälan

Du behöver anmäla dig och ditt/dina barn inför varje rytmiktillfälle. Det är begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan öppnar samma vecka, och anmälningslänk kommer att finnas här på hemsidan och på Rytmikkällans Facebooksida. Boka en plats per person. Bokar du för dig och ett barn ska du alltså boka två platser.

Vid färre än 10 anmälda personer behöver vi dessvärre ställa in rytmikpasset.  

Som vanligt gäller att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Avboka i så fall din plats till Malin Blanck, se kontaktuppgifter nedan.

 

För mer information, kontakta:

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Torsdag 17 december är sista dag som går att boka i år, sedan är mottagningen stängd till den 14 januari 2021.

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar. Torsdag 17 december är sista dag som går att boka i år, sedan är mottagningen stängd till den 14 januari 2021.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.