Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rytmik i Kyrkbyn-Älvstranden

Rytmik är en musikpedagogisk metod vars mål är att integrera kroppen i det musikaliska lärandet.

Vi sjunger sånger, gör ramsor och danser, spelar och lyssnar. Lektionerna kan innehålla enkel spädbarnsmassage och avspänning samt muskelträning och koordination – samtidigt som vi sysslar med gruppdynamik, social träning och rumslighet. Oftast jobbar vi tematiskt med de lite äldre barnen (från tre år). Temat kan vara allt från cirkus till troll via vatten, figurerna på slottet, färger, matte och den gyllene regeln!

Vi har undervisning för barn 0–6 år.  

Grupperna är åldersindelade och består av ca 12 barn. Varje termin är ungefär 12 gånger och lektionerna är 45 minuter.

Vardagar, åldersindelade grupper     
Lundby församlingshem

Rytmikpedagoger: Veronica Wåhlberg och Elin Finndin

Anmälan

Under terminerna tar vi endast in sparsamt från kön, men du kan när som helst ställa dig i den! Det gör du här:

Jag är ny och vill anmäla mig till rytmiken!

Återanmälan - Jag går i rytmik och vill fortsätta nästa termin. 

Avanmälan - Jag går i rytmik men vill inte fortsätta nästa termin.

Rytmiken är väldigt populär, så ibland kan det dröja innan du får erbjudande om plats – men vi behåller dig i kön!

Betalningspolicy

Kostnad
Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr/barn eller 300 kr för två barn och uppåt.

Ej medlem i Svenska kyrkan: 750 kr/barn eller 1000 kr för två barn och uppåt.

För att få den lägre avgiften, ska minst en förälder vara medlem (betala kyrkoavgift). 

Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta någon av församlingens diakoner för ansökan om bidrag. Läs mer om Ekonomisk hjälp

Från och med tredje verksamhetsveckan får man betala för en full termin om man inte avanmält sig eller särskilda omständigheter föreligger.

Vi garanterar ett minimum om nio erbjudna kurstillfällen per termin (oftast är det 12), annars görs ett prisavdrag baserat på antal gånger färre än nio.

Rytmikavslutning i Lundby församlingshem.
Vi samarbetar med Sensus studieförbund.