Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rytmik i Brämaregården

I Brämaregårdens kyrka finns rytmik både för de väldigt små och de lite större barnen.

Babyrytmik, för barn 2-4 månader

I mammas och pappas trygga famn får babyn uppleva sång och musik genom dans, rörelse, spel på enkla rytminstrument och ramsor.

Gruppen kommer att träffas torsdagsförmiddagar, 12 gånger under terminen. Den här gruppen kräver anmälan och har en avgift (se nedan).

Torsdagar       
Brämaregårdens församlingshem

Anmäl dig och din bäbis till Rose-Marie Svensson, tfn: 031-731 68 19

 

Betalningspolicy

Kostnad för Babyrytmik (barn 2-5 månader)
Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr/barn eller 300 kr för två barn och uppåt.

Ej medlem i Svenska kyrkan:  750 kr/barn eller 1000 kr för två barn och uppåt.

För att få den lägre avgiften, ska minst en förälder vara medlem (betala kyrkoavgift). 

Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta någon av församlingens diakoner för ansökan om bidrag. Läs mer om Ekonomisk hjälp

Från och med tredje verksamhetsveckan får man betala för en full termin om man inte avanmält sig eller särskilda omständigheter föreligger.

Vi garanterar ett minimum om tio erbjudna kurstillfällen per termin (oftast är det 12), annars görs ett prisavdrag baserat på antal ggr färre än tio.

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.