Meny

Babyrytmik i Brämaregården

I förälderns trygga famn får babyn uppleva sång och musik genom dans, rörelse, spel på enkla rytminstrument och ramsor.

Babyrytmik för barn i åldern 2-4 månader (vid terminsstart)

Gruppen träffas på torsdagsförmiddagar, 12 gånger under terminen. Den här gruppen kräver anmälan och har en avgift.

Torsdag förmiddag   
Brämaregårdens kyrka

Anmälan

Anmäl dig och ditt/dina barn till Rose-Marie Svensson, se nedan.

Priser och betalningspolicy

Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr/barn
För att betala den lägre avgiften, ska minst en vårdnadshavare vara medlem i Svenska kyrkan och betala kyrkoavgift.

Ej medlem i Svenska kyrkan:
 750 kr/barn

Svårt att delta av ekonomiska skäl: Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta någon av församlingens diakoner för att ansöka om bidrag.

För mer information och anmälan kontakta:

Rose-Marie  Svensson

Rose-Marie Svensson

Lundby församling

Organist

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.