Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rytmik i Brämaregården

I Brämaregårdens kyrka finns rytmik för små barn.

Babyrytmik (för barn i åldern 2-4 månader)

I förälderns trygga famn får babyn uppleva sång och musik genom dans, rörelse, spel på enkla rytminstrument och ramsor.

Gruppen träffas på torsdagsförmiddagar, 12 gånger under terminen. Den här gruppen kräver anmälan och har en avgift (se nedan).

Torsdagar       
Brämaregårdens församlingshem

Anmälan

Anmäl dig och ditt barn till Rose-Marie Svensson (kontaktuppgifter nedan).

Priser och betalningspolicy

Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr/barn
För att betala den lägre avgiften, ska minst en vårdnadshavare vara medlem (betala kyrkoavgift).

Ej medlem i Svenska kyrkan:
 750 kr/barn

Svårt att delta av ekonomiska skäl: Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta någon av församlingens diakoner för ansökan om bidrag.

Anmälan och frågor

Rose-Marie  Svensson

Rose-Marie Svensson

Lundby församling

Musiker

Direkt: 031-731 68 19

Mobil: 0737-73 89 49

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.