Barn som sjunger och dansar. Illustration.
Foto: Caroline Röstlund

Babyrytmik i Brämaregården

I förälderns trygga famn får babyn uppleva sång och musik genom dans, rörelse, spel på enkla rytminstrument och ramsor.

Babyrytmik för barn i åldern 2-4 månader (vid terminsstart)

Gruppen träffas på torsdagsförmiddagar, 12 gånger under terminen. Den här gruppen kräver anmälan och har en avgift.

Torsdag förmiddag under terminerna, se kalendern för aktuella datum
Brämaregårdens kyrka

Anmälan

Anmäl dig och ditt/dina barn till Rose-Marie Svensson, se nedan.

Priser och betalningspolicy

Medlem i Svenska kyrkan: 200 kr/barn
För att betala den lägre avgiften, ska minst en vårdnadshavare vara medlem i Svenska kyrkan och betala kyrkoavgift.

Ej medlem i Svenska kyrkan:
 750 kr/barn

Svårt att delta av ekonomiska skäl: Om du av ekonomiska skäl har svårt att delta, kontakta någon av församlingens diakoner för att ansöka om bidrag.

För mer information och anmälan kontakta:

Rose-Marie  Svensson

Rose-Marie Svensson

Lundby församling

Organist

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.