Två yngre barn i superhjälte-dräkter skrattar mot kameran.

Rytmik

Musik, rytm och sång är en riktig superkraft som utvecklar våra barns sinnen. I Lundby församling finns flera rytmikgrupper för barn mellan 0-6 år. Tillsammans utforskar vi musik och rytm.

Rytmik i Lundby församling

Rytmikgrupperna är just nu fulltecknade, men anmäl gärna ditt intresse för eventuella avhopp, eller för framtida rytmikgrupper.
- Klicka här för intresseanmälan.

rytmikgrupper hösten 2021:

Måndagar

Kl. 16.00-16.45 Barn födda 2018
Kl. 17.15-18.00 Barn födda 2017

Tisdagar

Kl. 09.30-10.15 Barn födda sent 2020-tidigt 2021
Kl. 11.00-11.45 Barn födda vår 2021                      

Torsdagar

Kl. 09.30-10.15 Barn födda vår 2021
Kl. 11.00-11.45 Barn födda vår 2021
Kl. 15.30-16.15 Barn födda 2019 och 2020
Kl. 16.45-17.30 Barn födda 2016

Höstterminen 2021 är rytmiken avgiftsfri.  

Rytmik i Lundby församling: